Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samverkan och förberedelser i Halland för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina

Karta över Halland

Många människor är på flykt från kriget i Ukraina. Länsstyrelsen i Hallands län och kommunerna förbereder sig nu för att vara redo om det blir aktuellt att ta emot ukrainska flyktingar.

I arbetet har vi stor nytta av våra erfarenheter från flyktingsituationen 2015, då Halland tog emot många flyktingar. Den samverkan vi etablerade då har vi stor nytta av idag. Vi tycker det är viktigt att redan nu sätta igång med samverkan och förberedelser även om vi just nu inte kan förutspå utvecklingen, säger Thijs den Teuling, integrationssamordnare på Länsstyrelsen i Hallands län.

FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattar att över 800 000 människor har lämnat Ukraina sedan Rysslands invasion den 24 februari. Flyktingströmmen går mestadels mot grannländerna Polen, Moldavien, Slovakien, Ungern och Rumänien. Hur många från Ukraina som kommer söka asyl i Sverige framöver är svårbedömt enligt Migrationsverket. Men myndigheten förbereder för att öka antalet boendeplatser i mottagningssystemet för asylsökande.

Länsstyrelsens roll är att samverka

Det är Migrationsverket som ansvarar för asylprocessen, och kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn. Länsstyrelsens roll är att samverka med kommunerna och andra aktörer i länet.

Vi samverkar också med centrala myndigheter och det är vår uppgift att se till att deras information och lägesbilder förs vidare till de halländska kommunerna och andra aktörer i länet som är involverade i frågan, säger Thijs den Teuling.

I dagsläget publicerar Migrationsverket lägesbilder tre dagar i veckan, måndagar, onsdagar och fredagar.

"Vi har ett bra utgångläge"

Länsstyrelsen i Hallands län anordnar idag ett första möte med den strategiska regionala samverkansgruppen, där fokuset ligger på ett eventuellt flyktingmottagande från Ukraina. Planen är sedan att gemensamt bevaka utvecklingen och kunna agera vid behov.

Vi har ett bra utgångläge för att kunna förbereda oss på ett bra sätt. Vi har en upparbetad samverkan med länets aktörer och anpassar denna samverkan till att fokusera på händelseutvecklingen i Ukraina, säger Thijs den Teuling, integrationssamordnare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Kontakt

Länsstyrelsens arbetsgrupp gällande flyktingsituationen

E-post till arbetsgruppen

Telefonnummer till arbetsgruppen 010-224 37 10