Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om att bilda naturreservatet Uvbjär i Falkenbergs kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Länsstyrelsen har den 23 februari 2022 med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken fattat beslut om att bilda naturreservatet Uvbjär i Falkenbergs kommun. För reservatet har meddelats föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser.

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Slottsgatan 2, Halmstad samt här på webbplatsen.

Beslut med bilagor Pdf, 8.2 MB.

Eventuell överklagan ska ha kommit in till Länsstyrelsen via e-post eller brev senast den 18 mars 2022. E-post: halland@lansstyrelsen.se Post: Länsstyrelsen 301 86 Halmstad.

I ämnesraden/skrivelsen ska ärendets diarienummer anges: 511-5642-13

Kontakt