Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bekämpa vresrosen i Södra Skummeslöv

Drönarbild över grävningar

Bild över de grävningar som har gjorts i södra delen av reservatet. Här kan man se den mosaikartade spridningen av blottad sand och vegetationsbevuxen mark.

Under hösten och vinter har vi gjort omfattande grävningar för att bekämpa vresrosbuskar som spridit sig och trängt ut den fina och värdefulla floran och faunan i Södra Skummeslövs naturreservat, i Laholms kommun. Nu är arbetet i området färdigt och sanddynerna har återställts, i den blottade sanden kan insekter bygga bo och flora etablera sig.

Nu kan den havsnära ljungheden få utrymme att frodas och ge de ovanliga arterna som den hyser en plats att trivas. Vresrosen är en seglivad buske och vi kommer därför att behöva göra återkommande insatser i reservatet för att hålla den i schack, säger Emelie Andersen, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Hallands län.

vresros

Grävningar har pågått under hösten och vintern

Under hösten och vinter har bortgrävningarna av den invasiva arten vresros varit i full gång. Det har under året grävts upp stora sandgropar, sandhögar och högar av vresrosrester. Därefter har sanden flyttats tillbaka, hålorna som uppstått i och med arbetet återställas och vresrosresterna tagits bort. Med väder och vind kommer maskinernas ”larvvägar” att försvinna och med tiden kommer vegetationen sakta växa sig in i de blottade sandmiljöerna.

Nu när vi gjort ett så stort arbete under hösten och vintern så kommer det återkommande arbete inte var lika resurskrävande, säger Emelie Andersen.

Öppna upp området i söder

Det har även under några veckor gått en bandgrävare i området. Den har ryckt upp sly för att öppna upp området i söder. Ett området som tidigare har varit helt igenväxt av tätt växande sly. Mycket av det ris som ryckts upp kommer att läggas in i brynet till skogen i södra delarna och få agera faunadepåer, viktiga livsmiljöer för många organismer, en del rishögar kan komma att eldas upp på plats.

Vresrosgrävning på andra platser runt om i länet

Under hösten och vintern har det även pågått vresros grävningar på andra platser runt om i länet. Vresrosen har en väldigt stark spridningsförmåga och stoppar vi inte dess tillväxt nu så kommer stora delar av Hallands kust vara täckt av vresrosor. Därför har vi under året gjort stora satsningar för att bekämpa vresrosen i flera av våra kustreservat runt om i länet.

Andra reservat där det har pågått vresrosgrävningar under hösten och vintern är:

  • Gamla Köpstad naturreservat
  • Steningekusten naturreservat
  • Haverdal naturreservat (påbörjas inom kort)

Kontakt