Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samernas nationaldag 6 februari

Den samiska flaggan vajar i vinden. 

Foto: Johnér bildbyrå

Den 6 februari är det samernas nationaldag, gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Vi på Länsstyrelsen uppmärksammar dagen och hissar den samiska flaggan utanför vårt kontor på Slottsgatan 2 i Halmstad.

Grattis på samiska nationaldagen

Nordsamiska: Lihkku sámi álbmotbeivviin

Lulesamiska: Vuorbbe sámij álmmukbiejvvijn

Pitesamiska: Lihkko sáme älbmukbäjjváj

Umesamiska: Lïhkkuos sämij ålmagenbeäjvvie

Nationaldagen firas till minne av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917 och är gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Om nationella minoriteter

Det samiska folket är tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar Sveriges fem erkända nationella minoriteter. De nationella minoriteterna har befolkat Sverige under lång tid och är grupper med en uttalad samhörighet. Samerna är dessutom Sveriges urfolk.

Samerna, liksom de övriga nationella minoriteterna i Sverige, har genom historien på olika sätt blivit marginaliserade, förtryckta och utsatta för olika former av assimileringspolitik som fått stora konsekvenser för generationer. Riksdagens beslut 1999, att samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige, var ett viktigt erkännande.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelserna har tillsammans med andra statliga myndigheter, kommuner och landsting i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Lär dig mer om samer och nationella minoriteter

Denna dag är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om Sveriges urfolk.

Tips på webbplatser

Samer.se Länk till annan webbplats.
En webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Sametinget.se Länk till annan webbplats.
Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Minoritet.se - Samer Länk till annan webbplats.
Läs om samerna på webbplatsen om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Tips om saker att titta på

Samernas tid – UR Play Länk till annan webbplats.
Serien Samernas tid, som visas i tre delar, följer samernas tvåtusenåriga resa fram till idag.

Sameblod Länk till annan webbplats.
Hyllad svensk dramafilm från 2016 av Amanda Kernell, som porträtterar Sveriges kolonisering av samerna under rasbiologins 1930-tal. Går att se på bland annat HBO och går även att hyra på flera webbsidor.

Kontakt