Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lyckad miljömålskonferens med många inspirerande exempel

Skärmdump från sändningen.

Fredag den 28 januari arrangerades årets miljömålskonferens i Halland. Runt 170 deltagare, både i och utanför länet, följde konferensen live och fick lyssna till olika talare på temat ”De små stegen mot 2030”.

Bakgrunden till konferensen är de miljömål som riksdagen beslutat om och som Länsstyrelsen årligen följer upp för Hallands del. Konferensens syfte är att sprida kunskap om läget för miljömålen och att inspirera till fortsatt miljöarbete. Liksom tidigare visar årets uppföljning att det är en bit kvar tills målen kan nås, och att det krävs mer än det som görs idag för att de ska nås. För fem av målen går utvecklingen dessutom åt fel håll. Det gäller de mål som handlar om klimatet och den biologiska mångfalden, berättade Helena Westberg och Jennie Thronée från miljömålssekretariatet.

Öka takten i miljömålsarbetet

Landshövding Brittis Benzler lyfte fram att många gjort väldigt mycket bra saker för miljön, något vi ska vara stolta över. Hon talade också om vikten av att öka takten i arbetet med miljömålen, med Parisavtalet och med de globala målen i Agenda 2030. Detta då välfärd och tillväxt fortsatt sker på bekostnad av miljö, gemensamma resurser och social rättvisa. Transporter, användning av mark och vatten och konsumtion lyftes som några utmaningar för Halland. Fortsatt arbete med energieffektivisering poängterades som ett viktigt område.

Goda exempel från länet

Moa Pettersson, biolog på Länsstyrelsen, talade om myndighetens roll i arbetet med biologisk mångfald och lyfte fram en rad LONA-projekt som de halländska kommunerna genomfört. Moas slutkläm var: Alla vill värna om biologisk mångfald… men då måste vi låta mångfalden få ta plats.

Staffan Johansson från Region Halland delade med sig av erfarenheter från ett större skogsprojekt, Allgustorp, och hur de i arbetet med att stärka den biologiska mångfalden fått med alla tre dimensioner av hållbarhet. Han visade även hur Visit Halland genom att anlägga en äng längs med Kattegattleden lyft frågan kring biologisk mångfald och hur arbetet på Munkagårdsgymnasiet kommer bidra till hållbarare brukande i framtiden.

Ett riktigt Agenda2030-exempel fick vi från Laholm. Där arbetar man i ett partnerskap mellan Laholms kommun och Röda Korset som erbjuder praktikplatser åt ett antal personer som idag står långt utanför arbetsmarknaden, med målsättning att personerna blir bättre rustade för arbetsmarknaden. Tack vare samarbetet har Röda Korset kunnat växla upp verksamheten och för laholmarna märks detta genom ett ökat utbud av återbruk och second hand. På Fritidsbanken är alla välkomna att låna sport- och fritidsutrustning helt utan kostnad vilket är positivt både för miljö och för inkludering då det ger möjlighet att prova på aktiviteter oavsett plånbok.

Länsstyrelsens miljömålssamordnare är nöjda efter dagens sändning.
- Det var en lyckad konferens där deltagarna fått ta del av flera inspirerande exempel samt delat med sig av sina exempel, säger Helena Westberg.

Se Miljömålskonferensen i efterhand

Fram till den 11 februari går årets Miljömålskonferens att ta del av i efterhand.

Se filmen nedan eller gå in Länsstyrelsens Youtube-kanal Länk till annan webbplats. för mer möjligheter till uppspelning. Där finns även Miljömålsuppföljningsfilmer där våra medarbetare berättar mer om utmaningar och framgångar inom sina miljömål.

Ämnesspecifika webbinarier under våren

Under våren 2022 kommer ett antal kortare webbinarier med fördjupning inom olika ämnen att arrangeras. För vissa är anmälan redan öppen.

28 februari: Klimat - Kommunala laddplaner Länk till annan webbplats.

31 mars: Klimat - Återvätning av övergiven jordbruksmark som klimatåtgärd Länk till annan webbplats.

April: Konsumtion - Cirkulär upphandling, fokus möbler (datum sätts senare)

27 april: Klimat - Främja fastighetsnära bilpooler Länk till annan webbplats.

Maj: Biologisk mångfald – Så gör vi plats för naturen (datum sätts senare)

Dessutom kommer Länsstyrelsen bjuda in till mingel med föreläsning i början av juni. Då får alla hållbarhetsaktörer äntligen träffas inom ramen för Miljömålsarbetet. Mer information kommer!

Kontakt