Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Bild av Patrik Leonardsson från en fotovandring i Gässlösa naturreservat.

Nu börjar friluftslivets år att lida mot sitt slut. Året har handlat om att få fler människor att vara ute i naturen och prova på friluftsliv. Syftet har också varit att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. I Halland har flera olika insatser gjorts för att främja friluftslivet i länet.

Vi har tillsammans med kommunerna bland annat anordnat friluftsdagar i fyra olika reservat i Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm. Där har vi tillsammans med friluftsföreningar och entreprenörer bjudit på ett varierat utbud av friluftsliv, naturturism, information, god mat och olika prova på-aktiviteter i några av våra reservat i länet.

— Vi ville med friluftsdagarna inspirera de lite mer ovana att se vilken bredd som friluftslivet har att erbjuda. För det mesta behöver du inte så mycket utrustning för att ta dig ut i naturen och om det skulle behövas så går det ofta bra att låna på exempelvis Friluftsbanken, säger Conradin Weindl, friluftsstrateg på Länsstyrelsen i Hallands län.

Sänka tröskeln för friluftsovana

Årets program med aktiviteter och guidningar i naturreservaten anpassades också för att sänka tröskeln för friluftsovana. För att på så sätt få fler människor att komma ut i naturen. I år har det varit ett stort utbud av aktiviteter med allt ifrån fotvandringar, olika hälsorelaterade aktiviteter till information om allemansrätten, djur, natur och mycket mer.

— Under året har vi haft cirka 3000 deltagare på våra över 100 aktiviteter, säger HG Karlsson, guidesamordnare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Friluftslivets betydelse för samhället

Det har också i Sverige och Halland pågått en landshövdingestafett där landshövdingar i hela Sverige varit med och genomfört friluftslivsaktiviteter i sitt län. Syftet med stafetten har varit att uppmärksamma friluftslivets betydelse för samhället.

I Halland har Landshövding Brittis Benzler hittills genomfört en aktivitet i fyra av våra halländska kommuner. Ytterligare aktiviteter kommer att genomföras under nästa år. Fokus för dessa besök har varit målgrupperna för Friluftslivets år, som är unga, utrikesfödda och kommunala beslutsfattare.

— Det har känts angeläget att få diskutera friluftsliv med ledande kommunföreträdare och roligt att få höra om allt som gjorts under friluftslivets år, säger landshövding Brittis Benzler.

Många kommuner har gjort satsningar kopplat till friluftslivet

Flera av de halländska kommunerna har också gjort många satsningar kopplat till friluftslivet. I Varberg har de bland annat lagt extra krut på att få mer friluftsliv i ungdomsverksamheten. I Kungsbacka har en ny naturumutställning invigts. Här har de också satsat på hemesterbussen, vilket är en buss som på ett enkelt sätt tar besökare till olika friluftsområden i kommunen.

Flera satsningar i de halländska reservaten

I våra reservat har vi bland annat utökat bilparkeringarna i ett antal reservat för att möta upp det höga besökstrycket. Vi har även fått upp toaletter på Vendelsö, Ustö och Brokö för att på så vis möta upp det ökade intresset för båtliv.

— Det blir en mycket trevligare upplevelse för alla besökare om det finns tillgång till fräscha toaletter på de öar där det är tillåtet att tälta, säger reservatsförvaltare Mikael Stenström.

I Åkullaboket, Brokö och Biskopstorp har vi också satt upp nya grillplatser för att på så sätt göra friluftslivet lite mer tillgängligt för fler.

Avslutande konferens

Året avslutas med en konferens i Åre den 6-7 december, för att sammanfatta Friluftslivets år och diskutera de behov som finns för framtidens friluftsliv. Under året har det förts en debatt om friluftslivets förutsättningar och konsekvenser vilket också är en punkt i programmet.

Ta del av konferensen med tillhörande program den 6-7 december digitalt via luftenärfri.se Länk till annan webbplats.

Kontakt