Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mer krångel för hallänningar som saknar digitala verktyg

Kvinna står i dörröppning och tar emot en pizzaleverans av en ung kille i grön tröja. Hon har mobilen i handen som hon betalar pizzan med. 

Foto: Johnér bildbyrå

I veckan presenterade länsstyrelserna rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021” för regeringen. Bedömningen är att tillgången till grundläggande betaltjänster är tillfredställande för stora delar av befolkningen, i stora delar av landet. Men för de hallänningar som lever i ett digitalt utanförskap har livet blivit mycket krångligare.

Tillgången till grundläggande betaltjänster för privatpersoner i allmänhet är inte tillfredsställande i Halland. Den bedömningen gör Länsstyrelsen i Hallands län i årets rapport. Vi bedömer också att situationen inte är acceptabel för gruppen äldre eller för personer med funktionsnedsättningar.

– Det finns en risk att ett helt kontantlöst samhälle i förlängningen kan dela samhället, där vissa grupper exkluderas från grundläggande tjänster, säger Ingvor Johansson, samordnare för bevakning av grundläggande betalningstjänster på Länsstyrelsen i Hallands län.

Svårt för hallänningar som saknar mobilt bank-id

För de flesta i Halland fungerar vardagen mycket bra, de har smartphone, mobilt bank-id, mobiltäckning, dator och bredband. För dem har livet blivit mycket enklare och smidigare. Men för dem som saknar ovanstående digitala verktyg har livet istället blivit mycket krångligare.

Personer som saknar mobilt bank-id har det svårast. Mobilt bank-id krävs till många olika digitala tjänster, som till exempel godkänna köp på nätet, betaltjänsten Swish, beställa vaccinering och se journaler på 1177 med mera. Dålig mobiltäckning och avsaknad av bra internetuppkoppling är andra stora problem för en del hallänningar.

Problem för föreningar att sätta in kontanter

32 procent av de som svarat i Länsstyrelsens enkät tycker inte att tillgången på grundläggande betaltjänster i länet är tillfredställande. En skriver i enkäten att
”Vi håller på att få ett samhälle med ett A och B-lag, har man inte smartphone och internetuppkoppling då är man inte med i matchen”. Ideella föreningar och företag på landsbygden har också stora problem med att sätta in sina kontanter på banken. Detta problem är inte nytt, det har funnits två-tre år.

– Invånarantalet i Halland kommer fortsätta att öka. Det gör att behovet av grundläggande betaltjänster kommer att bestå eller till och med öka. Kortanvändning och Swish kommer att öka ytterligare och fler butiker och serviceställen blir kontantlösa. Detta ställer krav på bra mobiltäckning i hela länet och krav på att systemen inte blir överbelastade och slutar fungera, säger Ingvor Johansson.

Här kan du ta del av hela rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021 Länk till annan webbplats.

Om uppdraget: bevakning av grundläggande betalningstjänster

Riksdagen beslutade 2007 att lagen om grundläggande kassaservice skulle avskaffas. Därmed avvecklades Svensk Kassaservice som utförde kassa-, bank- och plusgirotjänster. Den tidigare lagen om grundläggande kassaservice ersattes av det av riksdagen beslutade politiska målet att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Med grundläggande betaltjänster avses tjänster för att:

  • sköta betalningsförmedling, exempelvis betala räkningar
  • ta ut kontanter
  • sätta in dagskassor på bankkonto för företag och föreningar.

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Kontakt

Ingvor Johansson

Samordnare för bevakning av grundläggande betalningstjänster