Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ta hand om dig i trafiken

Snöigt landskap

Uppdaterad 2 december kl.12.00.

Vi har ingen vädervarning i Halland längre. Det kan dock fortfarande vara svårt i trafiken på vissa håll. Mycket snö har fallit över länet det senast dygnet tillsammans med vind.

Länsstyrelsen uppmanar att

  • var försiktigt i trafiken om du ger dig ut
  • följ trafikläget på hos Trafikverket och Hallandstrafiken
  • följa väderutvecklingen via Smhi eller Sveriges Radio P4.

Försvarsmakten stödjer med resurser

Det har kommit omkring 25 centimeter snö under det närmaste dygnet. Med anledning av det har Länsstyrelsen efterfrågat stöd från Försvarsmakten. Det fanns terrängfordon att tillgå som Länsstyrelsen kan fördelade ut till kommunerna eller räddningstjänsterna.

Länsstyrelsen roll vid en vädervarning

Länsstyrelsen håller regelbundet samverkanskonferenser när det är en orange vädervarning. I nuläget, tre gånger per dygn. På samverkanskonferensen går Smhi igenom utvecklingen av vädret. Länets kommuner, polisen, räddningstjänsterna med flera får möjlighet att ställa frågor direkt till Smhi kring vädersituationen. På samverkanskonferensen, som sker digitalt, kan de inbjudna även framföra om de har behov av resurser eller annat stöd, exempelvis terrängfordon för att stödja hemtjänsten. Deltagarna kan även erbjuda resurser om man har mer än man själv behöver.

Länsstyrelsens roll är att ta in uppgifterna, begära stöd av den organisation/myndighet som kan hjälpa till, i nuläget Försvarsmakten. När det var översvämningar i Halland 2020 hade Länsstyrelsen kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som då kunde skicka nationella resurser i form av pumpar.

Länsstyrelsen begär också in en lägesbild från varje aktör som är med på samverkanskonferensen. Varje kommun, polis och övriga inbjudna rapporterar då hur situationen är för just dem. Länsstyrelsen sammanställer sedan svaren för att få en samlad bild över hela länets situation.

Kontakt