Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Råd om brottsförebyggande åtgärder ger effekt

Hallands kommuner lyssnar på länsstyrelsens råd när det gäller att bygga in trygghet och bygga bort brottslighet. Det visar en analys från Mittuniversitetet.

När kommuner planerar för ny bebyggelse eller bygger om finns det mycket att tänka på. Inte minst är låg brottslighet och hög upplevd trygghet viktigt för de som bor och arbetar där. Hallands och Jämtlands länsstyrelser har under de senaste fyra åren hjälpt kommunerna med dessa frågor genom att ge råd och stöd till deras detalj- och översiktsplaner med syftet att öka möjligheterna till att i ett tidigt skede förebygga brott och öka tryggheten.

Uppföljningen visar på goda resultat

En ny rapport från Mittuniversitetet visar att länsstyrelsernas råd och stöd verkligen har givit effekt. I samtliga tolv fall har kommunerna i Hallands län följt åtminstone något av råden under perioden 2018–2021, jämfört med 2015–2017 när länsstyrelserna inte gav denna form av råd och stöd under samrådsprocessen.

- Att via samrådsyttrandena få lyfta dessa perspektiv ger ökade möjligheter att i ett tidigt stadium bygga bort brott och bygga in trygghet vid ny- och ombyggnation i länet, vilket är väldigt tacksamt då den fysiska utformningen av samhället är en viktig del i den situationella brottspreventionen, säger Linda Fetiu, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen i Hallands län. Vår förhoppning är att resultatet och vår framtagna rapport motiverar fler att ge råd och stöd kring brottsförebyggande perspektiv, för det ger effekt.

Mer trygghet i fokus

I nyare planer syns fler åtgärder för att bygga in trygghet än för att bygga bort brott. Andelen granskningshandlingar med trygghetsskapande utgångspunkt ökade med 50 procentenheter mellan 2015–2017 och 2018–2021.

- Ett spännande resultat men jag är inte förvånad över att åtgärder för att bygga bort brott inte återfinns i samma utsträckning som trygghetsåtgärderna. Vi får ta med oss detta och framöver föra dialog kring hur vi kan utveckla båda delar, säger Linda Fetiu.

En kortversion av den fullständiga rapporten finns att ladda ner på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Den fullständiga vetenskapliga uppföljningen finns att ladda ner på Brottsförebyggande rådets webbplats.

Samrådsyttranden som en brottsförebyggande insats på Bra.se. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Linda Fetiu, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen i Hallands län.

E-post till linda.fetiu@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 34 43

Gustav Grut, universitetsadjunkt i kriminologi, Mittuniversitet.

E-post till gustav.grut@miun.se

Telefon 010-142 86 28