Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Reglerna för kattägare har skärpts – men få har koll på vad som gäller

Gråvit katt klöser mot en klösbräda.

I fjol infördes skärpta krav på kattägare. Men 18 månader senare är det fortfarande få kattägare som har koll på vad som gäller. Upplevelsen delas av Djurskyddet Norra Halland och Länsstyrelsen i Hallands län som nu gör en satsning för att nå ut med information om kraven till fler kattägare.

– Det är fortfarande en väldigt stor skillnad mellan hur vi tar hand om våra hundar och våra katter. Vi säger fortfarande ”nya” reglerna eftersom vi upplever att det är väldigt få kattägare som har koll på vad som faktiskt gäller, säger Karin Göthberg, djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Hallands län.

En viktig ambition med de nya reglerna har varit att höja kattens status.

– Alla katter har samma behov och samma rätt till skötsel och omsorg. Detta gäller oavsett om du har din katt för sällskap eller för att hålla borta skadedjur från din gård, säger Karin Göthberg.

Ingen katt ska få ungar okontrollerat

I den nya lagstiftningen framgår det tydligare vad som är kattens behov och att det är djurägaren som har ansvar för att se till att behoven tillgodoses. En annan viktig del är att djurägaren nu är skyldig att se till att katterna inte förökar sig oplanerat.

– Detta är otroligt viktigt! Vi har fortfarande enorma bekymmer med hemlösa och okastrerade katter som okontrollerat förökar sig. Vi vill inte ha en enda oplanerad kull av kattungar, säger Marlene Sandblom på Djurskyddet Norra Halland.

Det bästa är att kastrera katten. Både hankatter och honkatter kan kastreras från att de är ungefär sex månader.

Oplanerade kullar och många dräktigheter tätt inpå varandra kan leda till onödigt lidande för katten. Det är påfrestande för katthonan att vara dräktig och föda många kullar. En katthona kan få upp till 120 ungar under en livstid. Om katter tillåts att föröka sig fritt kan det leda till inavel som ger en ökad risk för missbildningar hos ungarna eller att fostren dör.

– Att rutinmässigt avliva kattungar eller skjuta av katter när de blir för många är inte en acceptabel lösning eftersom det strider mot de nya reglerna. Man ska istället förebygga oönskade kullar, säger djurskyddshandläggare Karin Göthberg.

Katter ska ses till minst två gånger varje dag

Alla katter har samma behov och samma rätt till skötsel och omsorg. Du ska se till din friska katt minst två gånger varje dag. Nyfödda kattungar, sjuka och skadade katter behöver ses till oftare. Detta gäller oavsett om du har din katt för sällskap eller för att hålla borta skadedjur från din gård.

Den dagliga tillsynen av katten ska vara så grundlig att missförhållanden inklusive avvikande beteenden hos katten uppmärksammas. Du behöver alltså se katten en längre stund samt känna och titta igenom katten så den inte har några skador, tand- eller öronproblem eller liknande. Om du upptäcker att något är fel är det din skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder, till exempel ta katten till en veterinär.

Katter ska kunna klättra och klösa

Du ska tillgodose kattens grundläggande behov. Det innebär bland annat att du ska

  • umgås med din katt varje dag.
  • ge katten möjlighet att klättra, klösa och jaga.
  • ge katten platser att vila och gömma sig på där den kan hålla värmen
  • ge katten minst ett viloställe som är högt beläget.

– Vi märker fortfarande att det finns kattägare som tror att det är okej att låta katten vara ensam hemma flera dagar så länge den har mat och vatten. Men det är inte tillåtet enligt lagstiftningen. Även om katter är självständiga är de i behov av social kontakt, säger Marlene Sandblom på Djurskyddet Norra Halland.

Mer om kraven kan du läsa i broschyren ”Djurskyddsbestämmelser för katt” Länk till annan webbplats.

Mer om hur du ska sköta din katt finns hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Marlene Sandblom

Djurskyddet Norra Halland

Karin Göthberg

Djurskyddshandläggare