Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En vecka fri från våld

För andra året i rad anordnas "En vecka fri från våld" i Halland, en återkommande nationell kampanj- och aktivitetsvecka, vars syfte är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskap om att våld går att förebygga.

Som en del i arbetet erbjuder Länsstyrelserna i södra Sverige flera spännande webbsändningar på temat under vecka 47. I Halland kommer vi även att uppmärksamma En vecka fri från våld i samverkan med länets kommuner, Region Halland och civilsamhället under vecka 48. Under veckan går det att ta del av intressanta föreläsningar, panelsamtal, ljusmanifestation och mycket mer.

Dessa aktiviteter har vi samlat i en gemensam kalender på vår webbplats.

En vecka fri från våld på Länsstyrelsens webbplats

Tillsammans mot våld

I samband med veckan så kommer vi att lyfta kampanjen Tillsammans mot våld. Kampanjen riktar sig till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare med information om var man kan vända sig för att få hjälp. Bakom kampanjen står bland andra jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna. Under kampanjperioden kommer det att visas filmer i Länsstyrelsens sociala medier och på skärmar i flera butiker i länet

Om initiativet

Initiativet "En vecka fri från våld" är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Sveriges Kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna.

Kontakt