Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vinnare "Män som goda förebilder"

Idag är det Internationella mansdagen. Dagen avser att fokusera på mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till det jämställda samhället, förbättrade relationer samt lyfta fram positiva manliga förebilder.

Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Nomineringskampanj

I samband med den Internationella mansdagen 2021 har Länsstyrelsen i Hallands län utlyst en nomineringskampanj med fokus på mäns roll i ett aktivt föräldraskap och omsorg i hemmet.

Vinnare i kampanjen ”Män som är goda förebilder i arbetet för jämställt föräldraskap i Halland”:

Elias Pellby

Motivering till nominering: Elias Pellby är en fantastisk pappa till sina två söner och han närmar sig just nu slutet av sin andra pappaledighet. Jag beundrar Elias sätt att kommunicera med barnen, tryggheten som han visar i rollen som pappa och hur han använder humor i olika situationer för att få barnen ha roligt. Han är en stor förebild för mig som syster och för så många andra omkring honom, inte minst barnen. Elias är en mycket närvarande pappa men värnar samtidigt om sina egna intressen och engagerar dessutom gärna barnen i att prova på nya aktiviteter. Dessa är bara några av alla skäl till att jag vill nominera Elias som förebild.

Fredrik Stillerud

Motivering till nominering: Fredrik Stillerud har ett stort engagemang och är en förebild för andra pappor. Han har utbildat sig till att leda pappagrupper med syfte att samla pappor för att prata om papparollen. Fredrik är även en utbildad dola.

Johan Björnqvist

Motivering till nominering: Johan Björnqvist är en visionär som har under många år arbetat tillsammans med andra för att förebygga segregation och utanförskap med fokus på livsplatsen.

Jonas Kosk

Motivering till nominering: Jonas Kosk är en ödmjuk och varm person som har under lång tid jobbat med förebyggande och främjande frågor med koppling till ANDT. Jonas har även varit en förebild inom idrotten.

Essa Cham

Motivering till nominering: Essa Cham är rappare och projektledare för ett rapprojekt på Andersbergsskolan i Halmstad, vars syfte är att träna svenska genom att analysera raptexter. Intresset för rapprojektet har varit så stort bland eleverna, där flera väljer att delta på frivilliga lektioner efter ordinarie skoltid.

Måns Hultgren

Motivering till nominering: Måns Hultgren är lärare på Sannarpsgymansiet som brinner för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Måns har blivit uppmärksammad av Svenska FN-förbundet för sitt arbete med att väcka elevernas engagemang för dessa frågor.

Nicklas Troedsson

Motivering till nominering: Nicklas är rolig och snäll. Han är även min mattelärare som hjälper mig att fixa mattekursen. Niklas jobbar även med likabehandling inom konståkningen.

Ole Olsson

Motivering till nominering: Ole Olsson sätter sin barn och barnbarn i fokus och sköter marktjänsten som pensionär. Ole är en förebild född på 40-talet, med värderingar som dagligen praktiseras i handling.

Patrik Roos

Motivering till nominering: Patrik Roos har i alla år varit en närvarande pappa och familjehemsfar. Patrik tar hand om matlagning, läxläsning och skjutsningar när frun tar hand om föreningsliv och politiskt liv i Hylte och Halland. Han har även varit aktiv som tränare i Hylte/Halmstad volley under flera år.

Pontus Remdahl

Motivering till nominering: Pontus Remdahl är polisen med stort engagemang och en förebild för barn och unga i lokalsamhället.

Ralf Lind

Motivering till nominering: Ralf Lind är en engagerad och modig person som har under sina dryga 20 år som rektor outtröttligt jobbat för utsatta barn.

Thomas Karlsson

Motivering till nominering: Thomas Karlsson är en lärare, en eldsjäl, en förebild och en kämpe för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Thomas är också en av grundarna av MÄN Halland för att jämställdhet är lika mycket en mansfråga.

Övriga nominerade:

Stefan Willix

Anders Haglund

Nalle Bondesson

Håkan Sandström

Diego Perez Marne

Alexander Strandberg

Jonas Forsström

Andra goda exempel på jämställdhetsarbete

Missa inte alla goda exempel på jämställdhetsarbete i Halland under #vågavaraförebild

Kontakt