Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatinvesteringar möjliggör fjärrvärme i Getinge och halländsk topplacering kring laddning av elbilar

Fotografi på en laddstation för elfordon. Klimatklivets logotyp ligger på fotot.

De senaste fem månaderna har 15 nya åtgärder beviljats stöd genom Klimatklivet och det är totalt 17 miljoner kronor som delas ut den här omgången. Den största åtgärden gäller ett helt nytt fjärrvärmenät i Getinge, men stöd har även lämnats till energikonverteringar, laddstationer och miljöfordon.

Fjärrvärme i Getinge

Getinge Biovärme har fått 7,8 miljoner kronor i stöd för att bygga ett fjärrvärmesystem i Getinge. Vid 2022 års utgång ska fjärrvärme kunna levereras till skolan, HFAB:s lägenheter, Svenska Foders spannmålstork och till Getinge Sterilization. De sistnämnda ska även kunna skicka in sin överskottsvärme i det lokala fjärrvärmenätet. Investeringskostnaden uppgår till 21 miljoner kronor och innefattar bland annat en fastbränslepanna som ska eldas med träavfall. Pannan kommer dessutom producera biokol, vilket kan fungera som kolsänka och jordförbättrare.

– Genom detta projekt kommer flera mindre pannor som bland annat eldas med olja och naturgas att ersättas med en större panna som eldas med träavfall som uppkommer lokalt säger Martin Gometz, energi- och klimathandläggare på Länsstyrelsen i Halland. Detta blir också en av länets första biokolsanläggningar och därför ska det bli spännande att följa det här projektet.

Halland med i toppen när det gäller laddinfrastruktur

Under hösten har fyra aktörer fått investeringsstöd för att installera 38 publika laddpunkter för laddbara fordon. Sedan Klimatklivet infördes i slutet av 2015 har stöd lämnats till 940 laddpunkter i Halland. Sett till antal laddpunkter hamnar Halland därmed på en fjärdeplats i statistiken efter de tre storstadslänen.

- Tack vare Klimatkivet har Halland en relativt väl utbyggd infrastruktur för publik laddning av elbilar, säger energi- och klimatsamordnare Patrik Ekheimer. Däremot behöver förutsättningarna för att ladda vid bostäder och arbetsplatser förbättras. Bostadsrättsföreningar och företag som vill erbjuda laddning till boende och anställda kan söka statligt stöd via Naturvårdsverkets Ladda bilen medan privatpersoner kan göra skatteavdrag för grön teknik.

Energikonvertering och inköp av miljöfordon

Genom åren har flera halländska lantbrukare fått stöd för klimatinvesteringar. I somras fick en lantbrukare i Slöinge stöd för att installera en fliseldad biokolspanna. I det fallet kommer biokolet främst att användas i den egna produktionen av spannmål och i den egna uppfödningen av kycklingar. Dessutom har två lantbrukare fått stöd för att ersätta dieseldrivna bevattningspumpar med elektriska pumpar. I Varberg fick ett åkeri stöd för att köpa lastbilar som drivs med flytande biogas och i Harplinge har inköpsföreningen fått stöd för att byta ut en dieseldriven truck mot en eldriven truck. Åtgärden är bra för klimatet, men bidrar också till en bättre arbetsmiljö för anställda och besökare.

Det går fortfarande att söka stöd genom Klimatklivet

Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona, och som inte skulle genomförts utan ekonomiskt stöd. Ansökningarna görs hos Länsstyrelsen, men det är Naturvårdsverket som fattar beslut och betalar ut stöd.

Årets sista ansökningsomgång pågår den 8–18 november.

Sök stöd genom Klimatklivet via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om Klimatklivet på vår webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Komplett lista över halländska organisationer som fått stöd inom Klimatklivet under perioden juni-oktober 2021:

Organisation

Åtgärd

Beviljat bidrag (kronor)

Stödandel

Arvid Tunemar

Värmekonvertering

3 690 000

60 %

Stiftelsen Tjolöholm

Byte av oljepanna

137 250

45 %

Halmstads Energi och Miljö AB

Energikonvertering Flygaren 21

1 131 300

45 %

Magnus Melin

Ersätta dieseldrivna bevattningspumpar med en elektrisk pump

267 000

60 %

Edenberga Lantbruks AB

Eldriven bevattningspump med stamledning

417 000

60 %

Jako Tryckeri AB

Byte av oljepanna till pelletsanläggning

273 000

65 %

BM Nilsson i Frillesås AB

Energikonvertering av byggnad

975 000

65 %

Riksbyggen Bostadsrättsförening Falkenbergshus nr 3

Byte av värmesystem från gas till fjärrvärme

775 000

50 %

Getinge Biovärme AB

Fjärrvärme och biokol i Getinge

7 800 000

37 %

Stamnared Åkeri AB

Inköp av biogaslastbilar

491 100

60 %

Harplinge Inköpsförening

Inköp av eldriven truck

273 000

60 %

Valcasa Glödhettan AB

14 laddningspunkter för publik normalladdning

337 582

50 %

Arwidsro Mellby Fastighets AB

10 laddningspunkter för publik normalladdning

100 000

50 %

Lunds Bil i Varberg AB

2 laddningspunkter för publik snabbladdning

282 686

50 %

Halmstads Energi och Miljö AB

12 laddningspunkter för publik normalladdning

174 990

50 %

Kontakt

Martin Gometz

Energi- och klimathandläggare