Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Djurhållare sökes för betesdrift i Svinamadsbäckens naturreservat i Laholms kommun

äng

Länsstyrelsen i Hallands län söker djurhållare med får eller nötboskap för betesdrift under betessäsongen 2022 eller eventuellt 2023. I Svinamadsbäckens naturreservat, Laholms kommun.

Reservatet ligger uppe på Hallandsåsens platå strax söder om åsens nordsluttning och omges i norr och nordost av byarna Truedsfällan och Rollstorp. Genom området rinner Svinamadsbäcken omgiven av ett våtmarkskomplex som tillsammans med de angränsande fastmarkernas öar och uddar bildar en mosaik. Våtmarkerna är grunda, terrängföljande och består av fukthedar, fuktängar, mossar, rikkärr och sumpskogar. Svinamadsbäcken har ett slingrande och i huvudsak oskadat lopp. Bäcken spelar en central roll för området hydrologi och den omges av artrika fuktängar.

Områden som ska betas är på fastmarken intill bäcken och fuktängarna. Se gula områden på kartan. Betesområdet är ca 10 ha stort och kommer att röjas och öppnas upp en hel del under vintern 2021/2022. Vi kommer till att stänglsa med rovdjurssäkert stängsel.

Kontakt

För vidare information kontakta reservatsförvaltare Kent Lindqvist via e-post kent.lindqvist@lansstyrelsen.se eller telefon 010-224 32 94

Vid intresse kontakta reservatsförvaltare senast den 31 januari 2022.

Kontakt