Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Röda Korset har alltid människan i fokus

En man 70-årsåldern i Röda Korset-väst bredvid en kvinna 50-årsåldern i svart t-shirt. De står i en stökig affärslokal. 

Michael Coyet, ordförande för Röda Korset i Halmstad tillsammans med Malin Joleby, butikschef för Röda Korsets butik i Halmstad.

Röda Korset är en av många frivilligorganisationer som har stöttat samhället under pandemin och som samtidigt gör mycket nytta för demokratin i Sverige. Demokrati är temat på årets Krisberedskapsvecka som pågår just nu.

— Att engagera sig i en förening, blir lite av en skola i demokrati, säger Michael Coyet, ordförande för Röda Korset i Halmstad.

En stor lokal, full av aktivitet och saker i olika storlek och färg. Skyltdockor, hyllor, kläder, möbler, böcker och ett helt gäng härliga människor som är i full fart att packa upp, måla, borra, snickra och plocka i ordning. Så kan en stund i Röda Korsets nya lokal i Halmstad sammanfattas. Den 2 oktober slår de upp portarna för sin nya stora butik, på Ryttaregatan 11, Sibas gamla lokaler.

Frivillighet och människofokus

Engagemang och värme är det man möts av både i lokalen och av Röda Korsets ordförande i Halmstad, Michael Coyet. Michael, numera hallänning på heltid, tillträdde som ordförande i Halmstad i februari 2020.

Redan på 1970-talet började Michael Coyets engagemang i Röda Korset, då som utsänd till Afrika för att jobba med bland annat katastrofberedskap i Somalia. Under åren har han jobbat med olika uppdrag runt om i världen och bott mycket utomlands.

— Alla problem som jag sett i världen finner man även här hemma. Det är likartade problem som vi har överallt. Vi är lika var vi än bor och kan identifiera liknande saker i våra samhällen, berättar Michael kring sina erfarenheter.

Röda Korset jobbar med katastrofer från internationell och nationell nivå ner till den enskilda människan, och hela organisationen bygger på frivillighet. De har en organisation som är tränad för att ta hand om katastrof, kris, olycka eller att stödja en enskild människa. Allt från bränder, till torka, till utsatthet och ensamhet. Röda Korset är en religiöst och politiskt obunden organisation med samma filosofi i hela världen. Fokus ligger alltid på människan, på det humanitära.

Demokrati på nära håll

Demokrati kan låta stort och abstrakt. Faktum är att demokrati är något många av oss i Sverige tar för givet, så givet att vi inte tänker på det längre. Under Krisberedskapsveckan uppmärksammar vi därför demokratin på nära håll. Röda Korset förenar frivilligheten på lika villkor.

— Demokrati är ett viktigt fundament för integration. Engagemanget i föreningen är för många det viktigaste mötet med samhället. Att få vara i ett konkret sammanhang och hjälpa någon en medmänniska. Det är viktiga ingångar i demokratin och i samhället, säger Michael Coyet när han berättar om frivilligverksamheten som kännetecknar Röda Korset.

Röda Korset i Halland

Varje kommun har sin egen Röda Korset-förening, så det finns ingen förening för hela Halland. Däremot så föreningarna i länet hjälps till viss del åt och de inspireras av varandra. Det finns även samarbeten inom länet kring bland annat transporter när det gäller att ta hand om det avfall som föreningarna genererar, exempelvis sådan som inte kunnat säljas i second hand-butikerna.

Pandemin och Röda Korset

Röda Korset i Halmstad har stöttat och hjälpt till även under pandemin. De har haft en grupp av människor som kunnat handla och hämta mediciner åt de som behövt hjälp med det.

— Vi hade även en beredskap inför vaccinationen och där kunde många av vår frivilliga anställas av Region Halland för att hjälpa till, berättar Michael. Vi hade även frivilliga servicevärdar som hjälpte till på vårdcentralen i Oskarström. Det vi själva drivit under hela pandemin är en telefonjour. Dit vem som helst har kunnat ringa för att samtala. Vi har även haft och har fortfarande listor på personer som vi ringer upp, för att bryta deras ensamhet och förgylla vardagen. Det har blivit många trevliga samtal för våra frivilliga.

Alla verksamheter Röda Korset driver i Halmstad är nu igång igen efter uppehållet på grund av pandemin. Några exempel är sycafé, krimgrupp, krisberedskapsgruppen och besöksverksamheten. I pandemins spår har Röda Korset i Halmstad även börjat med digitala språkvänner. Ett mycket uppskattat inslag. Språkvännerna kommer att fortsätta, både digitalt och fysiskt.

— Vi märker att det finns en hunger att ses nu och få hitta på något, inte bara att gå ut på promenader länge, säger Michael.

Nu, när smittspridningen är lägre och verksamheterna i Halmstad har kunnat starta igen siktar Halmstads förening på att möta de behov som finns i samhället just nu. En behovsanalys ska göras för att möta och fånga upp akuta behov som uppkommit efter pandemins mest intensiva fas.

Att engagera sig

Känner du att du vill bidra genom att engagera dig Röda Korset – då är det enklaste att gå in på deras webbplats, sök upp föreningen i din kommun och se vilka möjligheter det finns.

— Många tycker det känns bra att vara frivillig i en organisation. Att få vara en kugge i maskineriet, säger Micheal Coyet och återgår till att fixa i lokalerna där nya butiken öppnar den snart.

Svenska Röda Korset är en humanitär frivilligorganisation med syfte att förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det än förekommer. Som nationell rödakorsförening har Svenska Röda Korset en stödjande roll till de offentliga myndigheterna. Svenska Röda Korset styrs i all sin verksamhet av sju grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.

Med utgångspunkt i principerna om humanitet och opartiskhet (icke-diskriminering) arbetar Svenska Röda Korset för att identifiera risker och förhindra samt lindra utsatthet. Svenska Röda Korset agerar för att möta humanitära behov där de är som störst oavsett var de uppstår. Insatser styrs alltid av principen självständighet: Svenska Röda Korset är oberoende och fattar alltid beslut om och när organisationen ska agera på egen hand.

Faktaruta

I april i år tecknades en avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsernas samordningskansli och Svenska Röda Korset.

Syftet med avsiktsförklaringen var att etablera utgångspunkterna för samarbetet mellan Länsstyrelsernas samordningskansli och Svenska Röda Korset. Då med målet att genom samverkan på nationell och lokal nivå bidra till vaccinationsinsatsen mot covid-19. Samarbetet gäller frivilligstöd till regioner vid vaccinationsinsatser och informationsspridning till de målgrupper Svenska Röda Korset möter i sina ordinarie och uppsökande verksamheter.

I Halland har många frivilliga hjälpt till under pandemin, inte bara Röda Korset. Även den Regionala Resursgruppen som är knuten till Länsstyrelsen har gjort många fina insatser under pandemin.

Kontakt