Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Demokrati är temat på årets krisberedskapsvecka

Man i 70-årsålders som tittar chockat på sin mobiltelefon.

Foto: Mostphotos.

Idag, måndag 27 september, drar årets krisberedskapsvecka igång. I år med temat demokrati.

Sverige firar 100 år av demokrati i år, vilket uppmärksammas på många sätt, bland annat genom temat på året Krisberedskapsvecka. Tolkningen av demokratitemat är att Sveriges möjlighet att klara av kriser börjar med varje människas engagemang i vardagen. Exempelvis hur vi hjälper varandra genom att handla åt någon som är sjuk eller scrollar igenom sociala medier med ett källkritiskt tänkande. Under veckan uppmärksammas också det som är värt att skydda, exempelvis Sveriges frihet och självständighet. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Vardagsgärningar stärker samhället

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, inleder veckan med en tankeväckande webbsändning, Så är du en del av Sveriges beredskap. Ett samtal som riktar sig till allmänheten, om hur vardagsgärningar stärker hela landets motståndskraft och hur människors upplevelser av maktlöshet under pandemin kan vändas till delaktighet i beredskapen inför framtidens utmaningar. Samtalet publiceras på MSB:s youtubekanal under dagen.

MSB:s You Tube-kanal Länk till annan webbplats.

Mer om Krisberedskapsveckan och din beredskap på Dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen jobbar alltid med krisberedskap, det är ett av våra arbetsområden. Oavsett om det gäller att vara förberedd på en storm, skogsbrand, översvämning eller som i nuläget en pandemi. Under pandemin har hela samhället ställts på prov när det gäller att anpassa sig efter rådande förhållanden och att hjälpa och skydda varandra.

Under Krisberedskapsveckan kommer vi på Länsstyrelsen i Hallands län uppmärksamma temat demokrati och kopplingen till krisberedskap. De gör vi genom dagliga inlägg och frågor på sociala medier och även genom att lyfta Röda korset och deras fina arbete. Röda korset jobbar med både demokratifrågor och krisberedskap.

Mer om demokrati

Demokratistugan kommer till Halland om ett par veckor. Tillsammans med kommuner, idéburen sektor och andra verksamheter från hela länet lyfter Länsstyrelsen demokratifrågor och varför vi ska värna demokratin. Var med och fira demokratin med oss.

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors kunskap och därmed förmåga att klara sig i kriser och ytterst i krig. I år, 2021, är temat demokrati. Informationskampanjen tas fram av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap men även Länsstyrelser, kommuner, frivilligorganisationer och andra som jobbar med krisberedskap brukar engagera sig i veckan.

Kontakt