Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Femte totalförsvarsdagen viktigare än någonsin

För femte året i rad genomförs totalförsvarsdagen för alla elever i årskurs två på gymnasieskolor runt om i Halland.
— Frågor om totalförsvar och att göra våra ungdomar rustade för att klara sig i lägen av kris och konflikter är viktigare än det någonsin varit, säger projektledaren för totalförsvarsdagen i Halland, major Robert Trupp.

Totalförsvarsdagen är ett samarbete mellan olika samhällsaktörer. Förutom Försvarsmakten deltar Länsstyrelsen i Hallands län , Polismyndigheten, Region Halland ambulanssjukvården, Räddningstjänsten i Halmstad, Försvarsutbildarna och Kustbevakningen.

— Det känns särskilt roligt att totalförsvarsdagen kan genomföras för femte året i rad. Vi ser hur frågorna kring beredskap och civilt försvar har blivit viktigare och viktigare under pandemin. Samhället måste kunna möta större kriser. Pandemin har visat vad vi behöver fokusera på under allvarliga händelser, erfarenheter vi tar med oss i planeringen för händelser i både fred och krig, säger Niklas Nordgren, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Hallands län.

Digital totalförsvarsdag

Totalförsvarsdagen genomförs huvudsakligen fredagen den 1 oktober som är sista skoldagen under den nationella krisberedskapsveckan. Eftersom totalförsvarsdagen på grund av pandemin även detta läsår är ett digitalt utbildningspaket med filmer och diskussionsfrågor finns det viss variation i när olika skolor genomför utbildningen. De frågor som totalförsvarsdagen belyser är bland andra civil beredskap, hur samhället ska kunna fungera i en kris och hur alla vi som bor i Sverige tillsammans ska försvara vårt land.

Planer för en nationell totalförsvarsdag

Sedan starten för fem år sedan har cirka 10 000 ungdomar deltagit i totalförsvarsdagen i Halland.
— Jag hoppas innerligt att vi nästa år kan bjuda in till en totalförsvarsdag på plats i Halmstads garnison igen men oavsett om vi genomför på plats eller digitalt ser jag att vi når ut med budskapen på ett bra sätt. Det handlar om att du som individ både måste ta eget ansvar för din säkerhet, och att du har en viktig roll att spela i samhället och i försvaret av Sverige, säger Robert Trupp.

Hallands totalförsvarsdag har varit så framgångsrik att det finns planer på att utveckla den till ett nationellt koncept.
— Planen är att genomföra en nationell totalförsvarsdag i Malmö nästa år och Försvarsmakten planerar också för att ta fram en nationell variant av vårt halländska digitala utbildningspaket, säger Robert Trupp.

Kontaktpersoner

Robert Trupp, major på Luftvärnsregementet och projektledare för totalförsvarsdagen, på telefonnummer 070-874 94 93.


Niklas Nordgren, beredskapsdirektör Länsstyrelsen i Hallands län, på telefonnummer 010-224 32 85.

Kontakt