Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ledigt uppdrag som notarius publicus i Halmstads kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Länsstyrelsen i Hallands län kungör härmed ledigt uppdrag som notarius publicus i Halmstads kommun enligt förordningen (1982:327) om notarius publicus.

Den som förordnas för uppdraget ska kunna ha mottagning för allmänheten minst en gång i veckan.

Enligt 3 § förordningen (1982:327) om notarius publicus ska den som utses till uppdraget ha avlagt juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande äldre examen, ha tillräckliga språkkunskaper, inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken och vara lämplig i övrigt för uppdraget. Om det finns särskilda skäl, kan länsstyrelsen göra undantag från kravet på juristexamen.

Till ansökan ska bifogas styrkt underlag som visar att ovanstående krav är uppfyllda.

Läs mer om arbetet som Notarius publicus på vår webbplats Länk till annan webbplats.

Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Hallands län, Juristfunktionen, 301 86 Halmstad eller till Länsstyrelsen i Hallands läns officiella e-post: halland@lansstyrelsen.se senast den 30 september 2021.

Kontakt