Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kaningulsot hos vildkaniner i länet

Kanin

Kaningulsot har konstaterats hos vildkaniner i Falkenbergs kommun. Sjukdomen är mycket smittsam och du som är kaninägare rekommenderas att skydda dina tamkaniner från att ha kontakt med vilda kaniner.

Kontakta veterinär vid misstanke om kaningulsot eller för att diskutera bästa vaccinationsplanen för dina kaniner.

Kaningulsot

Kaningulsot orsakas av ett virus som drabbar framför allt kaniner. En ny variant (RHDV2) drabbar även vissa hararter. Sjukdomen ses i södra Sverige upp till Gävleborgs län, oftast på sommarhalvåret. Sjukdomsförloppet är snabbt och kaninerna drabbas av allvarliga leverskador och dör. Kaningulsot smittar via direktkontakt, eller via förorenade föremål (till exempel kaninavföring, blod, foder) och insekter. Smittan kan även spridas indirekt av oss människor med smittämne på tex skor och kläder. De flesta kaninerna dör utan föregående symtom eller insjuknar med hög feber och upphörd matlust följt av döden 12-36 timmar senare. Sjukdomen är anmälningspliktig.

Läs mer om kaningulsot på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats.

Rapporter om sjuka eller döda vilda kaniner tas gärna emot av SVA:s viltsektion

Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt (sva.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt