Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du sett eller fångat en puckellax?

Bild från 2017 på en puckellax som fångades i fällan i Nydala, Högvadsån. Foto: Hans Schibli Lundahl

Just nu har ett trettiotal puckellaxar gått upp i Ätran och passerat genom fiskräknare i Herting. Vi vill få in allmänhetens observationer om puckellax. Det kan både vara fiskar som fångas i sportfiske, i nät på kusten eller påträffas döda.

Puckellaxen Oncorhynchus gorbuscha är en stillahavslax som dör efter lek, den kallas också för ”pinklax”. Puckellaxens naturliga utbredningsområde sträcker sig från Norra Stilla havet och Norra Ishavet, till nordostasien från den ryska floden Lena vid Tjukterhalvön, Kamchatka och Sakhalin söderut till Japan.

Vad finns det för risker med puckellax?

Puckellaxen är för Sverige en främmande art som riskerar att påverka våra vildlaxstammar negativt, då det kan uppstå konkurrens om föda, lek- och uppväxtområden. Det finns också en stor risk att de är bärare av sjukdomar och parasiter som kan drabba lokala bestånd. På sikt kan även genetiken påverkas om populationerna hybridiserar. Riskerna när främmande populationer eller gener sprids i naturen kan delas in i utrotning, hybridisering samt förlust av genetisk variation.

Hur känner du igen puckellaxen?

Under lek utvecklar hanarna en tydlig puckel på ryggen och krokformade käkar. Lekande hanar blir också ljust rosaröda på rygg och sidor, med stora oregelbundna mörkbruna fläckar. I havet är puckellaxen stålblå eller grön på ryggen, silvergrå på sidorna med ett mindre antal svarta fläckar och vit på undersidan, även stjärtfenan har prickar. I sötvatten blir fiskens färger mindre skimrande och de krokformade käkarna och den karaktäristiska puckeln mer markerade.

Vad ska du göra om du fångar eller påträffar puckellax?

Om du fångar en puckellax ska den inte återutsättas, men ta gärna hem och ät upp den.

Länsstyrelsen vill gärna få in dina observationer. Skicka mail till halland@lansstyrelsen.se ange vart du påträffat fisken gärna med koordinater, längd och helst med bild.

Rapportera den också i artportalen Länk till annan webbplats.

Kontakt