Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om att utvidga naturreservatet Gamla Varberg i Varbergs kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram ett förslag till beslut om att utvidga naturreservatet Gamla Varberg i Varbergs kommun.

Länsstyrelsen i Halland förelägger härmed, enligt 24§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom området att inkomma med yttrande över förslaget. Yttranden behöver bara skickas in om det finns synpunkter på förslaget som Länsstyrelsen behöver ta ställning till.

Yttranden ska lämnas skriftligen till lansstyrelsen@halland.se eller Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad senast den 15 oktober 2021. I skrivelsen ska diarienummer 511-6151-17 anges.

Förslaget till beslut med bilagor finns tillgängligt nedan samt på Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad fram till den 15 oktober 2021.

Förslag till beslut Pdf, 2.7 MB.

Bilaga 1 Pdf, 8.3 MB.

Bilaga 2 Pdf, 276.6 kB.

Bilaga 3 Pdf, 1 MB.

Kontakt