Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya jakttider i höst

Jägare sitter på stubbe och blickar ut över kalhygge. 

I juli startade det nya jaktåret och i samband med detta började en del ändringar i jakttiderna att gälla. De ändringar som kan påverka jägarna i Halland handlar bland annat om älgjakt, jakt efter rådjur och skyddsjakt på vitkindad gås och skarv. Om du vill veta vilka jakttider som gäller för just det vilt du jagar, bör du kontrollera detta i Jaktförordningen.

Naturvårdsverket har gjort en översyn av jakttiderna i jaktförordningen. I processen har alla fått lämna in förslag på ändringar. Efter remiss till berörda myndigheter och organisationer beslutade regeringen den 6 maj i år om de nya jakttiderna, som började gälla nu den 1 juli.

Jakttider för älgjakt och rådjur ändras

Jakttiderna för älgjakten har ändrats. För de som jagar älg i Halland innebär det att älgjakten nu varje år börjar den 8 oktober, det vill säga ett fast datum. Älgjakten har också fått ett fast slutdatum. I Halland ska älgjakten alltid sluta den 31 januari. Det kommer alltså inte länge finnas möjlighet till februarijakt på älg.

Jakttiderna för rådjur har utökats. Det är numera samma jakttider som gäller för hela landet. För Hallands del innebär detta att det går att jaga råbock även på våren från den 1 maj till den 15 juni, vilket inte varit tillåtet tidigare.

Skyddsjakt på enskilds initiativ

Skyddsjakt på enskilds initiativ regleras i jaktförordningen bilaga 4. Det innebär att en del arter får jagas för att förebygga skada, utan på förhand sökt tillstånd, trots att det inte är jakttid. Men det finns krav som måste vara uppfyllda och i flera fall även en begränsning i tid när skyddsjakten får genomföras. En del av dessa bestämmelser har ändrats i samband med ändringen av jakttiderna.

Vitkindad gås

Bland annat är det numera möjligt att i Halland skyddsjaga vitkindad gås. Gässen får skjutas året runt för att förebygga skador under förutsättning att fåglarna uppträder i flock om minst fem stycken vid fält med oskördad gröda, eller kan medföra olägenhet för människors hälsa.

Storskarv

Storskarv får numera, om vissa krav är uppfyllda, skyddsjagas på enskilds initiativ för att förebygga skada. Det gäller vid fasta och rörliga fiskeredskap, fiskodling, utsättningsplatser och fredningsområden för fisk. Kraven för att skyddsjakten ska få genomföras handlar bland annat om avstånd till boplats för skarv. Kravet på avstånd till skarvkoloni gör att skyddsjakt för att skada skarvägg inte är tillåten. Skyddsjakten begränsas också till vissa tidsperioder.

I jaktförordningen finns den fullständiga lagtexten om jakttiderna att läsa.

Kontakt