Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu pågår inventeringar av Havsnejonöga

Hanne suger sig fast på honans huvud.

Har du sett Havsnejonöga leka i de halländska vattendragen? Då får du gärna skicka in din observation till oss.

Under de kommande veckorna pågår en inventering för att kartlägga i vilka vattendrag i Halland som vi har lek av havsnejonöga. Havsnejonöga leker just nu där laxen leker om hösten.

Stör inte leken utan kolla på avstånd

Om du ser havsnejonöga leka i vattendraget så stör inte leken utan titta endast från land. Det är lättast att se arten med polariserande glasögon, då de är väl kamouflerade mot botten och kan vara svåra att upptäcka. De kan vara över en meter långa.

Har du sett havsnejonöga - mejla oss

Vi tar gärna emot information om du ser havsnejonögon, så maila gärna din observation till elisabeth.thysell@lansstyrelsen.se. Idag har observationer av Havsnejonöga setts i Högvadsån och Viskan, så där vet vi redan att leken är i full gång.

Havsnejonöga, en hotad art

Just nu pågår inventering av havsnejonöga i Halland, Västra Götaland och Skåne för att uppskatta beståndets storlek. Arten är hotad och för att överleva krävs det bland annat att det finns fisk i olika storleksklasser ute i havet, fisk som den kan parasitera samt fria vandringsvägar i vattendragen upp till lekområdena. Larverna måste också lämnas i fred då de växer upp i sedimentet nedströms under flera år.

Det finns inte så många individer kvar av arten så vi har alla ett ansvar för dess överlevnad.

Kontakt