Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

DIAB AB har lämnat in en prövotidsredovisning gällande utsläpp av kylvatten till Lagan 

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

DIAB AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en prövotidsredovisning gällande utsläpp av kylvatten till Lagan enligt utredningsvillkor 6 i Miljöprövningsdelegationens beslut om ändringstillstånd 2020-05-20, (dnr 551-4705-19). Verksamheten bedrivs på fastigheterna Linverket 1, Linverket 2, Altona 1:17 och Lagaholm 2:22 i Laholms kommun.

Redovisningen handlar om hur verksamhetens kylvattenutsläpp påverkar laxsmoltodlingen och vattenmiljön i Lagan under perioder med torka och nolltappning vid kraftverket.

Prövotidsredovisningen avseende utsläpp av kylvatten till Lagan finns tillgänglig hos akt­förvararen på Medborgarservice i Laholms kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av utredningen ska göra detta skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 1 september 2021. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-8627-2020 anges.

Kontakt