Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lämna anbud på virke från naturreservat

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Välkommen att lämna anbud på det virke som Länsstyrelsen avverkar enligt naturreservatsbeslut och skötselplaner. Nu säljs virke enligt två separata förfaranden, dels som en rotpost och dels som leveransvirke.

Rotposten är planterad gran i naturreservatet Matkroksmossen på Hallandsåsen som kan avverkas från och med 15 augusti 2021 men senast 31 mars 2022

Leveransvirket är ett ettårigt kontrakt från 15 augusti 2021 på det virke som avverkas i naturreservat i hela Hallands län. Länsstyrelsen önskar även möjlighet till hjälp med avverkningsresurser av köparen.

Anbud ska lämnas enligt de instruktioner som framgår av respektive försäljningsdokument.

Anbudsinbjudan rotpost Pdf, 1.9 MB.

Anbudsinbjudan leveransvirke Pdf, 234.6 kB.

För båda försäljningarna gäller att anbud ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 17 juni 2021.

Ändringar och tillägg till anbudsunderlagen under anbudstiden kommer att redovisas i denna nyhet. Denna inbjudan ligger som en nyhet under den tid då det går att lämna in anbud. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad.

Fråga: I anbudsinbjudan och avtalsförlagan anges att: "Köparen får göra avdrag för virke som hämtas på väg som ej håller standard för lastbil med släp med 10 kr/m3fub massaved och 13 kr/m3fub timmer. Köparen får göra avdrag för virkestrave mindre än 10 m3fub med 400 kr/trave." Frågeställaren anser att avdragen är för låga i förhållande till den praxis som tillämpas idag.

Svar: Länsstyrelsen håller med frågeställaren. Det är rimligt att de avdrag köparen får göra ska höjas och att skrivningen ändras till: "Köparen får göra avdrag för virke som hämtas på väg som ej håller standard för lastbil med släp med 25 kr/m3fub för alla sortiment. Köparen får göra avdrag för virkestrave mindre än 10 m3fub med 600 kr/trave."

Ändringen kommer att införas i det avtal som tecknas när anbuden utvärderats och beslut om tilldelning fattats.

Kontakt