Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biobränsle, hållbar vedproduktion och klimatsmart betong – halländska investeringar för klimatet

Fotografi över en åker där halva har gröna grödor och halva är ett gult rapsfält. Klimatklivets logotyp ligger på fotot.

Hittills i år har elva halländska projekt fått investeringsstöd inom Klimatklivet. De har beviljats totalt mer än 10,8 miljoner kronor för att kunna förverkliga sina klimatsmarta idéer.

Huvuddelen av projekten som beviljats stöd innebär utfasning av fossila bränslen som används för exempelvis torkning av spannmål eller uppvärmning av byggnader. Wapnö i Halmstad och Torsåsen Fågelprodukter i Falkenberg är två stora livsmedelsproducenter som får miljonbelopp från Klimatklivet för att konvertera från olja till biobränsle.

– Det är glädjande att många halländska verksamheter söker och får bidrag för konvertering till exempelvis flis, pellets eller fjärrvärme. Energikonverteringar är enkla och effektiva åtgärder för att minska ett företags klimatpåverkan, menar Zsofia Benes, klimatklivshandläggare på Länsstyrelsen i Hallands län. Lantbrukare är dessutom en prioriterad bransch inom Klimatklivet. Vi hoppas därför på ännu fler ansökningar från jordbrukssektorn för att påskynda omställningen.

Effektivisera för klimatet

Energieffektivisering är ytterligare en åtgärdstyp där Klimatklivet kan ge stöd om klimatnyttan är tillräckligt stor i förhållande till investeringens storlek. Laholm Stål har nyligen fått stöd beviljat för att byta till en 20% effektivare biogaspanna.

– Det finns stor potential att energieffektivisera både industriprocesser och stödprocesser såsom värme, ventilation och belysning. Den politiska debatten fokuserar ofta på vilka energislag vi ska använda, men det är också viktigt att vi använder energin på rätt sätt. Om flera aktörer använder mindre energi för att uträtta samma arbete kan vi spara mycket säger Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Nya smarta lösningar

Vissa projekt har tagit fram innovativa lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser. Din Ved i Laholm satsar på en ny flispanna samt effektivare teknologi för sortering och packning av sin lokalproducerade brasved. I och med dessa åtgärder minskar verksamhetens spill, plastförbrukning och transportbehov, vilket har också belönats med stöd från Klimatklivet.

En annan bransch som visar vägen för ambitiösa lokala klimatinvesteringar är betongindustrin. Strängbetong i Veddige har sökt och fått Klimatklivetstöd till två investeringar: dels för att energikonvertera sin industribyggnad, dels för att ersätta en del av cementen som används i betongtillverkning med slagg och därmed få en miljövänligare produkt.

Främja elbilar

Med stöd från Klimatklivet kommer det även att installeras nya publika elbilsladdare i Halland. Hede Fashion Outlet i Kungsbacka och Himledalens Golf i Varberg är två bland vårens stödmottagare som snart kommer att kunna erbjuda bättre laddningsmöjlighet till kunder och allmänheten.

Sök – du också

Det återstår två ansökningsomgångar i år för de som vill söka bidrag för sin klimatsmarta projektidé. Den 24 augusti till den 9 september öppnas det upp för ansökningarna via länsstyrelsens e-tjänst.

Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Komplett lista över halländska företag som har fått stöd inom Klimatklivet under perioden januari-maj 2021:

Organisation

Åtgärd

Beviljat bidrag (kr)

Stödandel

MHR Livs AB (ICA Supermarket Derome)

Borttagande av befintliga köldmedier och pumpar som ersätts med ny CO2-anläggning

690 000

60%

Din Ved Sverige AB

Investering i klimatsmartare produktion och transport av brasved

1 984 408

40%

AB Strängbetong

Silo för slagg

519 800

40%

Li Lantbruk AB

Energikonvertering

409 500

65%

Hede Fashion Outlet AB

7 laddningspunkter för publik normalladdning av elfordon i Kungsbacka

200 000

50%

Wapnö AB

Byte av oljepanna till flispanna

4 180 000

55%

Mikael Ingemarsson

Flispanna, Lilla Tjärby gård

300 567

65 %

Himledalens Golf AB

4 laddningspunkter för publik normalladdning av elfordon i Varberg

52 500

50 %

Laholm Stål Förvaltning AB

Energieffektivisera fastighet

315 000

50 %

Torsåsen Fågelprodukter AB

Energikonvertering

1 800 000

45 %

AB Strängbetong

Energikonvertering

352 350

45 %

Kontakt