Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

1 juni - vi fortsätter hålla avstånd

Fotografi från Mostphotos. Superhjälteflicka som spanar ut över vatten.

Fortsätt vara en superhjälte genom att hålla avstånd, tvätta händerna noga och ofta och umgås bara med de närmaste som du brukar träffa. Fotografi från Mostphotos.

Nu införs lättnader för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket innebär nya regler för deltagarantal. Privata fester och middagar utöver de man brukar träffa avråds det fortfarande ifrån.


Nedan är en sammanställning för vad som gäller från och med idag, den 1 juni.

Folkhälsomyndigheten avråder från fester

Det är viktigt att komma ihåg att begränsningarna för uthyrning av lokaler till privata sammankomster inte förändrats utan det är fortfarande otillåtet att hyra ut till fler än 8 personer. Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande från fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets.

Det vi vant oss vid under året gäller fortsatt

  • Håll avstånd.
  • Tvätta händerna ofta och noga.
  • Stanna hemma vid minsta symtom och testa dig.
  • Umgås bara i en mindre krets med person du brukar träffa.

Allmän sammankost eller offentlig tillställning

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning få högst uppgå till:

8 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får alltid ha minst 20 deltagare, även utan anvisad sittplats.

50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.

100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus. 1 person per 5 kvadratmeter tillgänglig yta.

500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.

150 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start-, tävlings- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.

Ytterligare information och detaljer

Mer information om vad de nya reglerna innebär enligt den tillfälliga covid-19-lagen finns att läsa på länsstyrelsens webbplats.

Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en enklare tabell som visar vilka deltagarbegränsningar som gäller för olika typer av lokaler och sammankomster.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler — Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt