Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stor satsning för bekämpning av gul skunkkalla i länet

Gul skunkkalla är en EU-listad invasiv art som de senaste årtiondena har fått stor spridning utmed flera halländska vattendrag. Halland är det län i Sverige som är värst drabbat av gul skunkkalla och för att hindra spridningen krävs en gemensam insats från allmänheten och myndigheter.

Länsstyrelsen samordnar i år ett större bekämpningsprojekt med fokus på Fylleån, och har informerat samtliga markägare utmed vattendraget om vad som gäller. Enligt EU-lag är det nämligen inte tillåtet att låta gul skunkkalla växa i trädgården eller på annan mark. Det är viktigt att agera snabbt då de frön som långsamt mognar fram på kolvarna under försommaren ger upphov till ännu fler plantor kommande år.

Gräv upp plantorna tidigt

Arten trivs på fuktig mark där den hotar den biologiska mångfalden genom att snabbt ta över och bilda täta, höga skogar av plantor. Den bästa metoden för bekämpning är att gräva upp plantorna tidigt på året då de fortfarande är små. Redan efter ett års grävning går det att se en kraftig minskning i bestånden, det kan komma upp en del mindre fröplantor men dessa är enkla att dra eller gräva upp.

Återkommande skötsel

Bekämpningen bör ses som en återkommande skötselinsats; klippa gräset, trimma häcken och gräva upp kallorna. Har du inte möjlighet att gräva kan du ändå hindra ytterligare spridning genom att slå av plantorna eller knäcka blomkolvarna innan fröspridning. Att ”plocka blommor” är enligt allemansrätten tillåtet även på annan mark än din egen, med sunt förnuft förstås. Växtavfallet ska köras till återvinningscentral för förbränning eller brännas i egen regi, mindre mängder kan slängas med hushållsavfallet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)