Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Högsäsong för Hallands hotade landskapsblomma

Närbild på hårginst, gula blommor med grön buskig bakgrund.

Hårginsten, som är Hallands landskapsblomma, växer framförallt på hedar i södra Halland. Här kan man se den färga marken gul i ett hav av blommor i början av juni.

Hårginst är en upp till 30 centimeter hög, tornlös ärtbuske med håriga blad och gula blommor. Blommorna sitter enstaka eller parvis i bladvecken. Blomningen börjar normalt i senare hälften av maj och är som intensivast under de två första juniveckorna.

Hårginsten klassad som nära hotad

Hårginstens utbredning var mycket större förr, men i takt med att hedar har odlats upp eller planterats igen med skog har lämpliga miljöer försvunnit. Nu är den rödlistad och klassad som nära hotad.

Hårginsten är dock inte lika hotad som dess nära släktingar nålginst och tysk ginst, som är klassade som starkt hotad respektive akut hotad. De båda arterna är dessutom fridlysta. Särskilt allvarlig är också situationen för de elva ginstlevande fjärilar som lever av ginsten och andra närstående ärtväxter. Flera av dem hör till några av landets mest hotade arter. Nålginst, tysk ginst och de ginstlevande fjärilarna är endast kända från ett fåtal lokaler i landet och de allra flesta ligger i Halland.

Ginst gynnas av brand

Ginsten är ljuskrävande och gynnas av brand, bete och andra åtgärder som gör att mineraljorden blottas. På flera håll i Halland har Länsstyrelsen därför röjt bort igenväxande träd och buskar och bränt mindre områden. När konkurrerande vegetation har tagits bort och jorden blottats har ginstplantorna fått lättare att hävda sig gentemot andra växter. Den nakna sanden och den upphettade jorden har också gjort att ginstfröna gror lättare. Även ginstfjärilarnas larver har gynnats av åtgärderna eftersom de behöver värme för att matsmältningen ska fungera. På de avbrända fläckarna hittar larverna ofta ett varmt mikroklimat som passar dem perfekt.

Nya miljöer

Värdefulla ginsthedar finns bland annat på Mästocka ljunghed och Tönnersjömålet (tillträdesförbud). Det kan också finnas gott om ginst i människoskapade miljöer som vägrenar, banvallar och grustäkter. Dessa miljöer har en hel del gemensamt med det äldre hedlandskapet – marken utsätts hela tiden för störningar, sanden rörs om och växtlighet avlägsnas. Detta gynnar ginsten och andra arter som är konkurrenssvaga eller trivs bland gles vegetation.

Vy över obetad ginsthed vid Tönnersjömålet.

Utflyktstips

Mästocka ljunghed Länk till annan webbplats.

Mästocka ligger i Veinge, Laholms kommun. Hårginsten blommar i juni och då kan Mästocka ljunghed lysa guldgul av dess blommor.

Övragård Länk till annan webbplats.

I Övragård, Laholms kommun, finns en av landets få växtplatser för den starkt hotade arten nålginst. Den lilla lågväxta, greniga busken är lätt att känna igen med sina gula blommor och sylvassa taggar. På en kulle i östra delen av reservatet blommar den som rikligast i slutet av maj månad. Bland ljungen växer också hårginst som startar sin blomning i början av juni. Den saknar taggar och är mer lågväxt än sin ovanligare släkting.

> Vapnö grustäkt

I Vapnö grustäkt, Halmstad kommun, färgas sluttningarna gula av hårginst i juni.

> Åleds grustäkt

Även i grustäkten i Åled, Halmstad kommun, finns ginst att beskåda.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss