Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bli en lobserver och hjälp SLU Aqua att forska på hummer

Fångade humrar med märkning på klorna.

Sveriges lantbruksuniversitet behöver mer kunskap om hummerbeståndet på västkusten. Under tre veckor i augusti 2021 kan erfarna och intresserade privatpersoner hjälpa till genom att samla in humrar och rapportera data.

Projekt LOBSERVE vill ha hjälp att få svar på följande frågor:

  • Hur många humrar får man i snitt per tina vid hummerfiske?
  • Hur stora är humrarna?
  • Skiljer sig antal och storlek i olika områden längs kusten?

Sannolikt skiljer sig hummerstorlek och antal geografiskt, men SLU behöver fler observationer längs västkusten för att kunna säga hur stor skillnaden är. Därför behövs hjälp av allmänheten med att samla in humrar och rapportera in data.

Ansök om att bli en lobserver

För att bli en lobserver och delta i SLU Aquas provfiske måste du:

Om medborgarforskning

Att ta hjälp av allmänheten i forskningsprojekt kallas för medborgarforskning. I forskningsprojektet LOBSERVE kan du tillsammans med forskare ta fram ny kunskap om europeisk hummer. Under tre veckor i augusti 2021 kan privatpersoner, på uppdrag av SLU Aqua, bedriva provfiske efter hummer samtidigt som SLU:s provfiske pågår.

Mer information om LOBSERVER

Mer information om projektet, aktuella fiskeområden och ansökan om att delta finns på SLU's webbplats:

www.slu.se/lobserve Länk till annan webbplats.

Kontakt

Erika Axelsson

Länsfiskekonsulent