Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna visar på nyttan av vårt kulturarv

Fotografi över Mårtagården, vitt boningshus och en grön äng.

Kulturreservatet Mårtagården på Onsalahalvön består av de två kaptensgårdarna Mårtagården och Apelhögen. Foto: Länsstyrelsen i Hallands län

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö.

Vad är kulturmiljöer? Vad har de för plats i samhället och hur skyddas de? Det är frågor som besvaras i publikationen ”Nyttan med kulturmiljö”. Skriften innehåller exempel på olika typer av kulturmiljöer – allt från en prästgård i Dalarna till ett kalkbruksområde på Gotland – och har tagits fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner.

– Den lyfter fram allt det arbete som pågår och görs av länsstyrelsen, tillsammans med andra, för att bevara, använda och utveckla vårt kulturarv. Vi hoppas att den ska nå fram till allt från den intresserade allmänheten och besökare av kulturhistoriska platser, till politiker och tjänstemän som arbetar med vår kulturmiljö, säger Emma Östlund, länsantikvarie vid Länsstyrelsen i Hallands län.

I avsnittet om ”Mårtagården” beskrivs hur kulturmiljön vid Kaptensgården blivit till en oas för närrekreation och upplevelser i den annars relativt täta villabebyggelsen som finns på stora delar av Onsalahalvön.

– Vi vill uppmärksamma den historiska dimensionen i dagens landskap och i den bebyggda miljön. Den brytning som uppstår mellan det dagsaktuella och historien hjälper oss att se vår samtid på nya sätt, liksom våra föreställningar om framtiden. Dessutom erbjuder kulturmiljöer – precis som naturmiljöer – möjligheter till upplevelser och rekreation, säger Emma Östlund.

Publikationen finns i både tryckt och digital form och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Redan nu finns planer på fler informationsskrifter utifrån mer specifika teman.

Länsstyrelsernas publikation: Nyttan med kulturmiljö Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss