Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Riskhanteringsplan för Halmstad och Kungsbacka tätort 2022-2027

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat Kungsbacka och Halmstads tätort med betydande översvämningsrisk i arbetet med förordning (2009:956) om översvämningsrisker cykel 2. MSB är ansvarig myndighet för arbetet med förordning (2009:956) om översvämningsrisker och genomför arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna.

Arbetet med förordning (2009:956) om översvämningsrisker genomförs i cykler om sex år där varje cykel består av tre steg: identifiering av områden med betydande översvämningsrisk, framtagande av hot och riskkartor och slutligen utarbetande av riskhanteringsplan. Under åren 2020–2021 har Länsstyrelsen i Hallands län tagit fram riskhanteringsplaner för Kungsbacka och Halmstads tätort. Planerna har tagits fram i samverkan med respektive kommun.

Planerna redogör för de risker som föreligger i tätorterna kopplat till översvämning och föreslår även mål och åtgärder för att motverka identifierade risker. I planerna framgår vilka delar av tätorterna som drabbas av 50-, 100 års och beräknat högsta flöde i Kungsbackaån och Nissan. I planerna framgår även vilka delar av tätorterna som drabbas vid 100-års och extremnivå i havet.

Officiellt samråd för riskhanteringsplanerna genomförs under perioden 11 maj t.om. 15 september 2021.

Riskhanteringsplaner med bilagor finns tillgängliga digitalt på Länsstyrelsen i Hallands läns webbplats, samt på Halmstads respektive Kungsbacka kommuns webbplats. Eventuellt yttrande skickas till halland@lansstyrelsen.se senast den 15 september 2021. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 2901–2020 anges.

Ta del av Riskhanteringsplaner med bilagor nedan:

Riskhanteringsplan för Halmstad tätort Pdf, 3 MB.

Riskhanteringsplan för Kungsbacka tätort Pdf, 3.2 MB.

Bilaga 2 - Mål och åtgärdstabell - Halmstad Excel, 26.5 kB.

Bilaga 2 - Mål och åtgärdstabell - Kungsbacka Excel, 30.9 kB.

Bilaga 3 - Riskhanteringsplan - Halmstad Pdf, 2.5 MB.

Bilaga 3 - Riskhanteringsplan - Kungsbacka Pdf, 2.4 MB.

Det kan förekomma vissa tillgänglighetsproblem i dokumenten, kontakta oss om ytterligare anpassningar behövs.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)