Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upptäck ett nytt naturreservat i påsk

Bild från Sandsjöbacka

Passa på att upptäcka ett nytt naturreservat bland länets 192 stycken. Använd dig gärna av vår krysslista där du enkelt kan kryssa av de reservat som du redan har besökt. Vi har även gjort ett urval av spännande naturreservat med större eller flera parkeringsplatser som du enkelt kan ta dig ut till i påsk.

Många av våra reservat ligger tätortsnära och ett besök kan med fördel kombineras med en cykelutflykt.

Ett litet urval av naturreservat att besöka i Halland:

Kungsbacka

Varberg

Falkenberg

 • Steningekustenlänk till annan webbplats: Storslaget kustlandskap med hedar och klippor. Flera parkeringsplatser längs Kustvägen. Här finns numera även en markerad led från söder till norr.
 • Vesslundalänk till annan webbplats: Sandstränder, hedar och dyner. Stor parkering söder om reservatet.
 • Björkekullenlänk till annan webbplats: Fascinerande gammal gårdsmiljö med naturstig, vandringsled i bokskog runt Björkasjö. Parkering vid gården (med toalett) och vid badplatsen.

Hylte

 • Ödegärdetlänk till annan webbplats: Bokskog med urskogskänsla, odlingsspår från forntiden.
 • Måråslänk till annan webbplats: Lättvandrad gammal bokskog vid Jansbergssjön.
 • Lintalund: Gammalt odlingslandskap med uråldriga träd.

Halmstad

 • Spenshult och Nissaström: två reservat på ömse sidor om Nissan. Lättgången led i bokskog i Spenshult, mer dramatisk terräng i Nissaström med branta klippor.
 • Haverdallänk till annan webbplats: Sanddyner, tallskogar och många markerade leder.
 • Långhultamyrenlänk till annan webbplats: milsvida utsikter över myrar och ljunghed.

Laholm

 • Hökafältetlänk till annan webbplats: Sandstrand och dyner, nyanlagd våtmark, många markerade stigar. Här finns även grillar och utegym vid entré-området.
 • Mästockalänk till annan webbplats: Ljunghed som ger en känsla av det gamla Halland, vandringsled.
 • Rönnölänk till annan webbplats: Mosaik av mossar och urgammal skog, många kulturspår, långa vandringsleder med fina kulturskyltar som berättar om området från 1000-talet fram till modern tid, från söder till norr.

Information om dessa och många fler reservat finns under besöksmål på vår webbplats.länk till annan webbplats De flesta av reservaten vi har valt ut här finns även i boken Upptäck naturen i Halland,länk till annan webbplats som finns att få gratis på bibliotek, turistbyråer och liknade. Vi uppdaterar också löpande om våra olika reservat och de arbete som görs i dessa på vår facebooksida Naturreservat i Hallandlänk till annan webbplats.

Så välkommen ut och njut av naturen men tänk på att hålla avstånd och umgås bara med personer du brukar träffa.

Ta del av Krysslistan på vår webbplats

Kontakt