Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett utvecklande och lärorikt år med Gender coach projekt Halland

Fyra glada deltagare från Länsstyrelsen.

Urszula Hansson, Sakkunnig jämställdhet och mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Hallands län och koordinator under projektet. Niklas Nordgren, Beredskapsdirektör, Jörgen Peters, Länsråd och Lovisa Ljungberg, enhetschef för utvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Hallands län, alla tre har genomgått hela projektet. Bilden togs vid uppstarten, innan pandemin bröt ut. Sedan pandemin bröt ut har det varit digitala träffar.

Utvecklande, ögonöppnare, givande och intressant är några ord som deltagarna i det regionala Gender coach projekt Halland använt för att beskriva sin resa under det gångna året. Deltagarna har utbildats och coachats i frågor som rör jämställdhet och likabehandling. Målet har varit att lyfta och utveckla frågorna i respektive organisation, öka kunskapen och ge konkreta verktyg att hantera jämställdhetsfrågor i vardagen.

I slutet av januari förra året startade projektet och ursprungsplanen var att ha åtta träffar med utbildningar och möte med respektive tilldelad coach däremellan. Den pågående pandemin pausade projektet ett tag och sedan blev det digitala genomföranden istället. Deltagarna, som är chefer från Länsstyrelsen i Hallands län, Räddningstjänsten Väst, Militärhögskolan Halmstad och Försvarsmaktens tekniska skola har lyssnat på föreläsningar av forskare som berättat om sina studier och föregångspersoner som delat med sig av sin personliga resa. Informationen och berättelserna har berört, skapat diskussioner och väckt känslor som irritation, glädje och nyfikenhet hos deltagarna. 

Reflektion kring vardagen

En viktig del i projektet har varit att reflektera, fundera och vända och vrida på frågeställningar och påståenden för att på sikt kunna förändra och utveckla sitt eget ledarskap och sin egen organisation i vardagliga jämställdhetsfrågor. Deltagarna har också gjort undersökningar på arbetsplatsen för få en aktuell lägesbild över de utmaningar och frågeställningar som fanns kopplat till jämställdhetsperspektivet. 

Utveckling tillsammans

Deltagarna i projektet har utvecklats under året och dragit lärdomar kring jämställdhet. Från Länsstyrelsen i Hallands län är det tre personer som deltagit. Deras personliga reflektioner är genomgående positiva och insiktsfulla.

Länsrådet Jörgen Peters har deltagit och säger:

— För mig är det uppenbart att i rollen som chef och ledare så är det viktigt att alltid se olika perspektiv. Gender coach projektet har varit ett värdefullt tillskott i perspektivhanteringen och förståelsen för att vi såväl på arbetsplatsen som i samhället har mycket att arbeta med kring jämställdhetsfrågor. För att nå resultat krävs ett strukturerat arbete på alla nivåer vilket i sin tur kräver engagemang av chefer och medarbetare. På Länsstyrelsen har vi arbetat bra med dessa perspektiv men vi är inte nöjda, mer kan och ska göras.

Lovisa Ljungberg, enhetschef för Utvecklingsenheten kommenterar sitt deltagande:

— Projektet har gett ökad kunskap kring varför och hur vi måste arbeta med strukturer, makt, normer och bemötande för att få mer jämställda organisationer. Fakta visar att vi både presterar och mår bättre i en jämställd miljö. Metodiskt arbete på högre chefsnivå gör integrering av jämställdhetsfrågorna i våra organisationer möjligt. Och projektet har visat att det finns ett stort engagemang och sakkunskap kring jämställdhet.

Niklas Nordgren, beredskapsdirektör är den tredje deltagen från Länsstyrelsen. Han säger:

— För det första är det viktigt att arbeta med attityder, beteende och kultur på arbetsplatsen för att jämställdheten ska utvecklas. För det andra så kan vi inte luta oss tillbaka när vi väl har etablerat jämställdhetsperspektivet, vi måste aktivt lyfta fram dessa frågor och kontinuerligt sträva efter fortsatt utveckling både för den egna myndigheten men också vara en aktör för att driva på utvecklingen av jämställdhetsfrågorna i samhället.

Urszula Hansson, Sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen har varit med som koordinator och coach inom projektet.

Arbetar vidare för ett mer jämställt Halland

Till hösten fortsätter arbetet med att utveckla halländska organisationer i frågor om jämställdhet när ett nytt projekt startar upp, då även med deltagare från fler organisationer.

Kontakt