Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya naturreservat i Halland

Drönarbild med skog och vatten

Bild över naturreservatet Klintamossen

Under 2020 tillkom det 6 nya naturreservat till Halland. I Halland har vi nu totalt 192 naturreservat på cirka 30 000 hektar. De nya naturreservaten för året var Keddaböke, Sik, Himmelsberg, Åkullaboket, Klintamossen samt Alet som Halmstads kommun beslutade om.

I fyra befintliga reservat beslutades det under 2020 om förstärkt skydd, genom att föreskrifter ändrades eller att ytterligare mark lades till. De gäller i reservaten Utteros, Hyltan-Bökhult, Råmebo och Tjärby sanddynsreservat.

Fyra av de nya reservaten som beslutades under 2020 är:

Keddaböke

Keddaböke är ett bokskogsreservat i Halmstad. I reservatet finns det inslag av ek- och alsumpskog. Här kan du beskåda stora vackra alsocklar och även många kulturmiljöspår. Du kan tillexempel hitta grunden av en linbasta och gamla inhägnade åkermarker. Alsocklarna som finns i området är troligen också ett spår från stubbskottsbruk.

Till reservatet Keddaböke på vår webbplats

Himmelsberg

Himmelsberg är ett naturreservat som ligger mellan Skällinge och Rolfstorp i Varbergs kommun. Det är en skogsbeklädd toppig bergsknalle som sticker upp i den vackert idylliska Skärtedalen. Ett besök till Himmelsberg passar den som inte har något emot en kuperad miljö, vill komma ut i vackra ekmiljöer och kanske sätta sig en stund och titta ut över den omgivande nejden.

Till reservatet Himmelsberg på vår webbplats

Åkullaboket

Åkullaboket är ett vackert bokskogsreservat i hjärtat av Åkulla bokskogar i Varbergs kommun. Reservatet har höga upplevelsevärden för den naturintresserade men även för den som är intresserad av kulturmiljö och friluftsliv.

Till reservatet Åkullaboket på vår webbplats

Klintamossen

Klintamossen i Falkenbergs kommun är ett stort myr- och skogsområde som domineras av barrskogar och öppna mossar. I norr och i mitten av reservatet finns bokskogar, en skogstyp som förr i tiden var betydligt vanligare i trakterna runt Klintamossen. Det finns inga markerade leder i reservatet men som besökare går det ändå bra att ta en lugn och rogivande promenad.

Till reservatet Klintamossen på vår webbplats

Under 2020 tillkom ett fågelskyddsområde

I Falkenbergs kommun inrättades det under 2020 även ett nytt fågelskyddsområde – Norra och Södra Ören. I området häckar bland annat småtärna, en art som gått tillbaka kraftigt i Halland och som även är rödlistad som nationellt hotad. På öarna häckar även ejder, fisktärna, större strandpipare med flera. Fågelskyddsområde innebär att området en del av året är skyddat för att fåglarna ska få häcka ifred.

Information om fågelskyddsområdet Norra och Södra Ören

Kontakt