Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vårblomningen är igång längs hela Västkusten

Bild från tidigare provtagningstilfälle av Malin Mohlin på Medins Havs och Vattenkonsulter AB

I både Bohusläns och Hallands kustvatten rapporteras nu om höga cellantal av främst kiselalger och Skeletonema marinoi.

I både Bohusläns och Hallands kustvatten rapporteras nu om höga cellantal av främst kiselalger och Skeletonema marinoi. Vårblomningen är återkommande i början av varje vår när tillgången på ljus ökar. Vid vissa stationer, till exempel Havstensfjorden utanför Ljungskile, har det observerats mer än sju miljoner växtplanktonceller per liter vatten.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet