Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fågelinfluensa konstaterad i Kungsbacka

I Halland konstaterades under måndagen den 1 mars att en fjäderfäbesättning utanför Kungsbacka vara smittad med fågelinfluensa typ H5N8. Detta är en mycket smittsam sjukdom och innebär stort lidande för fåglarna men risken för spridning till människor anses låg.

De smittade fåglarna är avlivade och sanering av de aktuella byggnaderna har påbörjats. Jordbruksverket har dessutom beslutat om spärrförklaring och restriktionsområden.

Fågelinfluensa har den senaste tiden konstaterats på flera större kommersiella, hobbybesättningar och djurparker runt om i landet. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det är nu fortsatt mycket viktigt att skydda sina fåglar mot smitta.

Restriktionsområde och spärrförklaring

Jordbruksverket har beslutat om spärrförklaring vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna anläggningen utan Jordbruksverkets tillstånd.

Jordbruksverket har dessutom upprättat restriktionsområden på 10 km samt 3 km runt den drabbade gården i Kungsbacka, där särskilda restriktioner gäller, se karta i relaterad information. Eftersom det gäller Fågelinfluensa av typen H5N8 som är mycket smittsam gäller skyddsnivå 3 i båda områdena. Detta innebär i korthet att alla fjäderfän, såväl kommersiella besättningar som små hobbyflockar SKA hållas inomhus och skyddas från all kontakt med vildfågel.

Karta över området finns på Jordbruksverkets webbplats. Länk finns i relaterad information nedan.

Inom restriktionsområdena gäller även att förflyttningar till och inom restriktionsområden endast får ske med tillstånd från Jordbruksverket samt att det är förbjudet att utan tillstånd från Jordbruksverket föra ut levande fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg samt fjäderfäprodukter, som inte är upphettade på sådant sätt att viruset har avdödats enligt gällande regler.

Restriktionsområdena gäller från igår och tillsvidare.

Viktigt att tänka på vid fågelinfluensa

Fågelinfluensan H5N8 är en så kallad högpatogen fågelinfluensa vilket innebär att den är mycket smittsam och där fjäderfän snabbt blir mycket sjuka och orsakar stort lidande och död. Det är viktigt att du som håller fjäderfän är mycket observant på förändringar hos fjäderfäna som plötsliga dödsfall eller annat avvikande, till exempel att de äter dåligt, är hängiga, minskad äggproduktion. Observerar du symptom ska du kontakta veterinär omgående för eventuell provtagning.

Om Fågelinfluensa/Aviär influensa (AI) på statens veterinär medicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Skyddsnivå 2

Det råder sedan en tid tillbaka skyddsnivå 2 i hela landet. Det är viktigt att du som håller fjäderfän är noga med att hålla dina fjäderfän inomhus eller inom en mindre inhägnad. Foder och vatten ska hållas inomhus. Fjäderfäna ska hållas så att all kontakt med vildfåglar undviks.

Mer information om skyddsnivåerna vid fågelinfluensa på jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vilda fåglar

Hittar du döda fåglar ska du rapportera detta och eventuellt skicka in till SVA.

Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt (sva.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt