Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Halländska företag har energieffektiviserat

Bild på deltagare i utbildningen

En övning under projektets gång har varit det så kallade Legospelet för att i LEAN-anda öva på effektiviseringsaspekter. Övningen genomfördes innan pandemin bröt ut. Därefter har det varit digitala träffar.

I dagarna avslutas ett femårigt nätverksprojekt där små och medelstora företag i Halland energieffektiviserat sina verksamheter. I genomsnitt minskade företagen sin energiintensitet med 20 procent.

Under projektet har ett 15-tal företag genomfört energikartläggningar, fått stöd av energikonsulter, utbildats i systematiskt energieffektiviseringsarbete samt nätverkat med varandra. Flertalet företag har också genomfört energibesparande investeringar. Därmed har många av företagen kunnat sänka sin energianvändning samtidigt som de ökat sin produktion.

Oväntade energitjuvar

National Sweden i Trönninge är det företag som gjorde de största energibesparingarna. Under projektet minskade de sin energiintensitet med hela 40 procent.

– Energikartläggningen var en riktig ögonöppnare för ledningsgruppen. Det visade sig att det var våra fastigheter som var de stora energitjuvarna, inte tillverkningen som vi hade trott, säger Daniel Cervin kvalitets- och miljöchef på National Sweden.

Omställning till hållbarhet är ett framgångsrecept

I veckan hölls ett avslutande nätverksmöte där landshövdingen i Hallands län framförde tack och gratulationer.

– Det halländska näringslivet kännetecknas av många små och medelstora företag, och det är inom dessa där de flesta nya jobben skapas. Därför är det viktigt med mindre företag som ligger i framkant vad gäller energieffektivisering, det rustar för framtiden, säger landshövding Brittis Benzler.

De flesta företagen har växt under projekttiden. Några så mycket att de inte längre klassas som små och medelstora. Andra har köpts upp av konkurrenter, vilket också visar att de är attraktiva.

Det halländska nätverket har koordinerats av Länsstyrelsen med stöd av ett nationellt och EU-finansierat projekt som drivs av Energimyndigheten. Projektledare Martin Gometz är övertygad om att projektet kommer ge ringar på vattnet framöver.

– Företagen verkar ha hittat sina egna incitament och fått ett eget driv i sitt energiarbete. Det borgar för fortsatta förbättringar och energieffektiviseringar i deras respektive verksamheter, säger projektledare Martin Gometz från Länsstyrelsen i Halland.

Faktaruta

Deltagande företag

  • Knäredssågen AB, Knäred
  • National Sweden AB, Trönninge
  • Krönleins Bryggeri AB, Halmstad
  • Hafi Hallands Fruktindustri AB, Getinge
  • Korshags Food AB, Falkenberg
  • KE’s bussar AB, Fjärås
  • Auson AB, Kungsbacka

*Utöver dessa har flera förtag medverkat som så kallade följeföretag. Det kan exempelvis röra sig om företag som inte längre klassas som små och medelstora.

Kontaktuppgifter

Martin Gometz, projektledare på Länsstyrelsen i Hallands län, 010-224 32 50.

Daniel Cervin, kvalitets- och miljöchef på National Sweden, 035-18 28 53.

Kontakt