Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag om beslut om bildande av naturreservatet Prästaskogen i Laholms kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Länsstyrelsen i Hallands län har framlagt ett förslag om beslut om bildande av naturreservatet Prästaskogen på hela eller delar av fastigheterna Knäreds Prästgård 1:34, 1:35, 1:37, Blankered 1:14 och Knäred 4:2 samt på samfälligheterna Knäreds Prästgård s:3 och Knäred fs:9 i Laholms kommun.

Förslaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning, föreskrifter samt skötselplan.

Länsstyrelsen i Halland förelägger härmed, enligt 24§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom området att inkomma med yttrande över förslaget. Yttrande behöver bara lämnas in om det finns synpunkter på förslaget som Länsstyrelsen behöver ta ställning till.

Yttrandet ska skriftligen lämnas till Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad eller till halland@lansstyrelsen.se senast den 9 april 2021. I skrivelsen ska diarienummer 511-6428-13 anges.

Förslag till beslut med bilagor finns nu tillgängligt nedan, samt på Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad fram till den 9 april 2021.

Förslag till beslutPDF

Förslag till skötselplanPDF

Bilaga - arterPDF

Kontakt