Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse för årets miljömålskonferens

Skärdump från livesändningen av Miljömålskonferensen.

Fredagen den 5 februari livesände Länsstyrelsen i Hallands län sin årliga miljömålskonferens. Temat för dagen var ”20 år med miljömålen – nu siktar vi på 2030” och intresset var stort med över 200 deltagare.

Landshövding Brittis Benzler inledde konferensen, som alltså i år sändes digitalt och lockade många deltagare. Trots att trenden för miljömålens utveckling tyvärr är negativ, i landet och i länet, så har det gjorts insatser som gör skillnad. Och att lyfta goda exempel och dela erfarenheter är viktigt för det fortsatta arbetet.

Miljömålssamordnare Marie-Helene Bergstrand berättade om vad som har hänt de senaste 20 åren. Särskilda utmaningar i Halland är klimatpåverkan från transporter samt att bevara åkermark och biologisk mångfald. Men det har också gjorts många insatser som ger effekt. Åtgärder som gjort skillnad i länet är bland annat sanering av förorenade områden och åtgärder för ett hållbart resande, där Kattegattleden är ett bra exempel.

– Vi behöver inspireras av varandra och vi behöver växla upp arbetet, säger miljömålssamordnare Marie-Helen Bergstrand.

Inspirerande regionala exempel

Från Falkenbergs kommun deltog Anders Ramberg som berättade om deras arbete med enskilda avlopp som berör cirka 5000 fastigheter i kommunen. Kristin Ovik, landsbygdsdirektör vid Länsstyrelsen berättade om biologisk mångfald i lantbruket och Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen föreläste om halverade klimatsläpp. Han lyfte fem goda exempel, där ibland utbyggnad av fjärrvärme, utfasning av fossila bränslen i industrin och ökat resande med regionaltåg.

Mattias Leijon från Laholmsbuktens VA ville med sin föreläsning inspirera fler att bli vattensmarta och berättade bland annat om en lösning som kan spola toaletter med regnvatten. Från Region Halland deltog Ellen Källberg och Jennie Hygert som presenterade Tillväxtstrategin och hur den får oss att ta viktiga kliv mot 2030.

Så jobbar vi framåt

Deltagarna fick också lyssna till Anders Enetjärns föreläsning ”Kan vi rädda världen utan näringslivet? Exemplet biodiversitet”. Han menar att ökad hänsyn till naturen behöver vara lönsamt för företagen och det är viktigt att uppmuntra till att integrera biologisk mångfald i företagens hållbarhetsarbetet. Ett tips för bra dialog med näringslivet är att kommunicera på flera plan och med olika kompetenser.

Helena Westberg, en av Länsstyrelsens miljömålssamordnare, gjorde en djupdykning i hallänningarnas resvanor, som är en av de största klimatutmaningarna i Halland. Men under 2020 och rådande pandemi minskades resorna i länet med 24 %. En undersökning visar att både arbetsgivare och arbetstagare är positiva till mindre pendling, färre tjänsteresor och mer digitala möten, så förhoppningsvis kan vi skapa förutsättningar till att fortsätta på det spåret.

Katharina Paoli Brunat föreläste om nudging.

Katharina Paoli Brunat är beteendedesigner och berättade om nudging, som kan beskrivas som vänliga knuffar för goda val. Det är ett sätt att skapa engagemang i miljöfrågor genom att försöka förändra beteenden till att bli mer hållbara och hon delade med sig av konkreta tips i beteendeutmaningar. Ett var att nyttja ”nystartseffekten”, som är tillfällen i livet då vi är mer öppna för att ändra beteenden, till exempel vid flytt, skaffa barn, byta jobb eller vid oväntade kriser (…som en pandemi).

Landshövding Brittis Benzler avrundade sedan årets miljömålskonferens.

– Det är nio år till 2030. Kraven på oss att göra mer och snabbare, har ökat och det krävs kraftfulla åtgärder, som ny teknik, nya styrmedel och nya vanor. Alla delar av samhället måste bidra, avslutar Brittis Benzler.

Miljömålskonferensen går att ta del av i efterhand, till och med den 19 februari https://youtu.be/AAHHTUT8fP0 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör