Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Uvbjär i Falkenbergs kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till beslut om bildande av naturreservatet Uvbjär i Falkenbergs kommun. Förslaget till beslut omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning, föreskrifter samt skötselplan.

Länsstyrelsen i Halland förelägger härmed, enligt 24§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom området att inkomma med yttrande över förslaget.

Yttrandet ska skriftligen lämnas till Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad eller till halland@lansstyrelsen.se senast den 1 mars 2021. I skrivelsen ska diarienummer 511-5642-13 anges. Yttrande behöver bara lämnas in om det finns synpunkter på förslaget som Länsstyrelsen behöver ta ställning till.

Förslag till beslut med bilagor finns nu tillgängligt nedan samt på Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad fram till den 1 mars 2021.

Förslag till beslut med bilagorPDF

Kontakt