Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Luften är fri – Friluftslivets år invigs i Halland

Landshövding Brittis Benzler står vid Prins Bertil stig i Halmstad

Idag inviger Landshövding Brittis Benzler Friluftslivets år i Halland med ett videobudskap. Hon lyfter betydelsen av det enkla, vardagsnära friluftslivet som alla kan ägna sig åt och vikten av att få med även den ovana ut i naturen.

2020 blev året med rekordmånga besökare i Hallands friluftsområden. Syftet med Friluftslivets år 2021 är att få fler människor utan friluftsvana att vara ute i naturen och samtidigt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Särskilt fokus under året ligger på:

  • unga
  • utlandsfödda
  • beslutsfattare

Sänka trösklar till friluftslivet

Målet är att sänka trösklarna till friluftslivet med hjälp av prova-på aktiviteter och kampanjer i hela landet. Föreningar, kommuner och företag som vill ordna aktiviteter är välkomna att lägga upp dessa på webbplatsen för Luften är fri. Länk till annan webbplats.

Aktiviteter i Halland under året

I år kommer Länsstyrelsen att ha en särskild friluftsprägel på sina guidade aktiviteter i naturreservaten. Programmet för detta presenteras till våren. Under året kommer även Landshövding Brittis Benzler att tillsammans med lokala aktörer genomföra en friluftsaktivitet i varje kommun i Halland.

Invigningsfilm från Landshövding Brittis Benzler Länk till annan webbplats.

Hälsning från Region Halland Länk till annan webbplats.

Kontakt