Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Områdesskydd

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun har hos Länsstyrelsen i Hallands län och Kommunfullmäktige i Svenljunga kommun ansökt om fastställelse av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för ytvattentäkten Nedre Ätran i Falkenbergs, Hylte och Varbergs kommun i Hallands län samt Svenljunga kommun i Västra Götalands län.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos aktförvarare på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun, Samhällsbyggnadskontoret i Hylte kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun, Samhällsbyggnadskontoret i Svenljunga kommun, Länsstyrelsen i Hallands län samt på webbplatsen www.skyddaatran.selänk till annan webbplats.

Den som vill yttra sig med anledning av ansökan ska göra detta skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 19 februari 2021. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 513-6678-2019 anges.

Handlingar

Bemötande av inkomna yttrandenPDF

Bilaga 1 VattenskyddsföreskrifterPDF

Bilaga 2 Utformning av vattenskyddsområdetPDF

Bilaga 3 KonsekvensbeskrivningPDF

Bilaga 4 RiskanalysPDF

Bilaga 5 Teknisk beskrivning PDF

PM Nedre Ätrans vattenskyddsområdePDF

ÖversiktskartorPDF


Det kan förekomma vissa tillgänglighetsproblem i dokumenten, kontakta oss om ytterligare anpassningar behövs.


Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)