Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skärpta allmänna råd över jul och nyår

Färgglada kulor mot blå bakgrund

Från och med 14 december gäller skärpta allmänna råd som Folkhälsomyndigheten utfärdat i Halland. Dessa skärpta allmänna råd lägger större ansvar på individen. Beslutet om gränsen för åtta personer vid allmänna sammankomster kommer att fortsätta att gälla tills vidare.

Råden gör även fortsatt gällande att människor inte ska mötas utanför den närmaste kretsen vad gäller familj och umgänge, när det går att undvika. Onödiga resor ska undvikas och om man behöver resa så ska det ske på ett sätt som innebär en minimering av risk för smittspridning.

 • Stanna hemma vid symtom
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
 • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Hålla en god handhygien
 • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

Mer om skärpta allmänna råd hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar - Allmänna skärpta råd och rekommendationer

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

 1. För att undvika spridning av covid-19 bör du stanna hemma vid symtom på covid-19,
 2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
 3. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Begränsa nya nära kontakter

Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni:

 1. undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och
 2. med fördel umgås utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel

Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.

Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i t.ex. butiker under längre tid än nödvändigt.

Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektiv-trafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du:

 1. undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, och
 2. kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Alla verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller för arbetsplatser, utbildningar för vuxna, kollektivtrafik, handel och föreningar.

De skärpta råden på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Det är Folkhälsomyndigheten, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Halland.

De skärpta allmänna råden gäller till 30 juni 2021

Folkhälsomyndigheten skriver:

Med fysisk kontakt menas umgänge inom 1-1,5 meters avstånd, speciellt vid kontakter som varar mer än 15 minuter. Man bör helt undvika vissa typer av aktiviteter, om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om viss icke yrkesmässig idrottsutövning till exempel kontaktsporter som brottning, ishockey och basket, samt fester, bröllop, kalas, middagar och andra privata tillställningar, afterwork, massage, fotvård och att besöka frisör eller skönhetsvård, som inte är medicinskt motiverat.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Publiktaket på åtta personer gäller tills vidare

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020. Länsstyrelsen i Hallands läns beslut innebär att regeringens undantag för sittande publik med upp till 300 personer inte gäller i Hallands län – här gäller begränsningen om åtta personer även för publik med anvisade sittplatser.

Publiktaket på åtta personer gäller från och med 24 november och gäller tills vidare. Enda undantaget från åttapersonersregeln är alltså allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.  Pdf, 43.5 kB.

Konsekvensutredning - Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 Pdf, 94.7 kB.

Mer om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar hos Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar - Beslut om publiktak på åtta personer

Det gäller fram tills vidare.

Vid alla arrangemang som är en offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Dessa arrangemang kommer fortsättningsvis ha ett publiktak om 8 personer. Med undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Det är olika lagstiftningar. Det Länsstyrelsen har möjlighet att påverka enligt ordningslagen är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inte hur många gäster en restaurang har.

Ja, det gäller på serveringsställen också. Om någon skall underhålla på ett serveringsställe får det vara max 8 personer i publiken, på serveringsstället.

Ja, det gäller hela Halland.

Kontakt