Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljömålen nås inte i Halland – trots 20 års ansträngningar

Foto på en trefilig motorväg med fyra bilar. I mitten av bilden finns en illustration över Sveriges miljömål. 

Länsstyrelsens uppföljning på regional nivå visar att endast ett av miljömålen nås i Halland 2020. En utmaning i länet är transporter.

I Sverige har vi 16 miljömål och ett övergripande generationsmål. Länsstyrelsens uppföljning på regional nivå visar att endast ett av miljömålen nås i Halland 2020. Detta trots att miljömålen varit ledstjärna för miljöarbetet i tjugo år.
– Det görs många bra insatser men vi behöver en större omställning för att nå målen, säger Marie-Helene Bergstrand, miljömålssamordnare.

Miljömålen beslutades av Sveriges riksdag år 1999 och har sedan dess varit riktmärken för den svenska miljöpolitiken. I tjugo år har målen utvärderats och följts upp på regional och nationell nivå. Trots många insatser i Halland så bedöms de inte vara tillräckliga för att nå miljömålen till 2020 på regional nivå. Samma sak gäller nationellt och i övriga län – det är enbart att fåtal mål som nås.

– Vi kan tyvärr konstatera att det bara syns marginella skillnader jämfört med när vi följde upp målen i början av 2000-talet. Miljömålsarbetet måste därför fortsätta med större kraft än tidigare och i alla samhällssektorer. Vi ska också komma ihåg att det görs en mängd bra miljöåtgärder även om vi behöver göra ännu mer, säger Marie-Helene Bergstrand, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Utmaningar för Halland

En utmaning i Halland är transporter. Körsträckan med personbil per invånare är förhållandevis hög. Dessutom passerar dagligen en mängd tung trafik passerar genom länet. Transporter har även påverkan på områden som till exempel luftkvalitet, buller och spridning av mikroskräp.

När samhällen och befolkning växer ökar kraven på olika resurser och naturen trängs undan. Många av de negativa effekter vi ser kopplat till biologisk mångfald hänger ihop med denna utveckling. Det behövs former för att låta naturen ta plats även när samhället utvecklas.

Ett område som också sticker ut i Halland är att vi tillhör de län som exploaterat mycket av vår jordbruksmark i jämförelse med andra län. När åkermarken väl exploaterats har den för alltid förlorat sin förmåga att producera livsmedel.

– Här har vi ett område som skulle behöva få ökat fokus i länet. Det saknas och efterfrågas också en nationell strategi, säger Kristin Ovik, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen i Hallands län.

Miljömålen finns kvar och arbetet fortsätter

Miljömålen är en viktig nyckel till att nå Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. Regeringen har tydliggjort att Sveriges miljömål ska finnas kvar och att målen utgör vårt genomförande av den ekologiska dimensionen av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

– En ljuspunkt är ju också att vi faktiskt sett det senaste året att vi kan ställa om när det verkligen behövs – det är upp till alla att visa att miljöfrågan är viktig och att vi på alla nivåer tar de steg som behövs för en omställning mot ett hållbart samhälle, säger Marie-Helene Bergstrand.

På sidan "Når vi miljömålen" hittar du Hallands läns årliga uppföljning och bedömning av miljömålen

Kontakt