Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höjd risk för fågelinfluensa – nu ska fåglar hållas inomhus

Fem stycken höns och en tupp.

Flera fall av fågelinfluensa har upptäckts hos både vilda och tama fåglar i Europa den senaste tiden. Jordbruksverket har därför beslutat att höja skyddsnivån. Från och med den 6 november gäller skyddsnivå 2 i Sverige. Det innebär i korthet att fjäderfä ska hållas inomhus.

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä ska hållas inomhus, för att undvika kontakt med vilda fåglar. Till fjäderfä räknas alla fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött eller konsumtionsägg, eller för annan produktion.

Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus. Däremot ska foder och dricksvatten ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Vad gäller för andra fåglar, till exempel hobbyhöns?

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.

Allmänna hygienregler

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med hygienrutiner såsom handtvätt och skobyte.
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.
  • Minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Kontakt