Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets vinnare av SKAPA-priset i Halland är korade

prisutdelning mellan fem personer i en sal på slottet

Prisutdelning SKAPA-priset 2020. Från vänster landshövding Brittis Benzler, Andreas Åkesson, Pius Nyuykonge Lukong, Simone Bach Rishede och Sandra Johannesson, VD HighFive och ordförande för SKAPAs jury för Hallands län

Länsstyrelsen delar varje år ut SKAPA-priset – Sveriges största innovationspris. Årets vinnare i Halland är

Pius Nyuykonge Lukong, Simone Bach Rishede och Andreas Åkesson

Priset delas ut till den eller de personer som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet, utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter. SKAPA-priset instiftades till minne av uppfinnaren Alfred Nobel som ett sätt att uppmuntra uppfinnare och entreprenörer.

Landshövding Brittis Benzler presenterade länsvinnarna av SKAPA-priset under en prisceremoni på Halmstad slott. På plats var även Sandra Johannesson, VD HighFive och Ordförande för SKAPAs jury för Hallands län samt representanter från ALMI.

Pius Nyuykonge Lukong är Hallands vinnare

Den regionala juryn har beslutat att utse Beefarm till halländsk kandidat för SKAPA-priset för unga innovatörer 2020

Juryns motivering:

En spis som ger energi och varm mat samtidigt som den producerar biokol som kan göda jorden och rena vattnet, primärt framtagen för utvecklingsländer. Det är vad Högskolan i Halmstads tidigare student Lukong Pius och hans företag Make it green har utvecklat.

Människor i utvecklingsländer utsätts idag för besvärande rök som kan orsaka sjukdomar. Spisen eldas med ved eller annat biomaterial och den stora fördelen är att den kan producera biokol genom den patenterade tekniken som spisen använder. Spisen är dessutom försedd med en möjlighet att producera lågspänd elektricitet som kan användas för t.ex. belysning eller uppladdning av mobiltelefon.

MiG spisen är en ersättning för den idag mycket vanliga matlagningsplatsen som baseras på tre stenar, främst på landsbygden i utvecklingsländer. Lukong Pius specialområde är pyrolys, det vill säga förbränning där tillgången på syre kontrolleras. När eld har fri tillgång till syre genereras värme och restprodukten blir aska. Vid pyrolys kan processen kontrolleras. Förutom att skapa energi för till exempel matlagning, uppvärmning och elektricitet, kan pyrolysen ge biokol som slutprodukt. Det finns biokol av olika kvalitet och med olika egenskaper. Vissa sorter kan användas för jordförbättring, andra till vattenrening. Biokol kan också binda ämnen som skulle ha bidragit till klimatförstöring om de hade släppts fria vid förbränningen.

Med en kostnadseffektiv produkt som skapar mycket litet klimatavtryck och som dessutom lämnar efter sig en värdefull biprodukt har juryns val till SKAPA priset 2020 fallit på Make it green. Lukong Pius MiG spis löser ett reellt problem i tredje världen som skulle bidra till stora positiva hälsoeffekter och som arbetar för många av FN:s globala mål. Stora gratulationer tilldelas Lukong Pius och Make it green.

Simone Bach Rishede och Andreas Åkesson vinner priset för unga entreprenörer

Den regionala juryn har beslutat att utse Beefarm till halländsk kandidat för SKAPA-priset för unga innovatörer 2020

Juryns motivering:

Beefarm drivs av Simone Rishede och Andreas Åkesson och duon står bakom en digital plattform för ökad matproduktion genom pollinering.

Över 85 % av all mat som produceras är beroende av pollinering. På grund av ändringar i miljön minskar de pollinerande insekterna vilket leder till stora problem. Bönder och fruktodlare förlorar en stor del av sin potentiella skörd samtidigt som samhället går miste om stora mängder lokalproducerad mat. Samtidigt vet biodlare om att de tillsammans med sina bin kan hjälpa bönderna att optimera deras skörd. Problemet är att idag finns det ett stort kommunikationsgap mellan dessa två parter vilket resulterar i att man missar stora möjligheter både vad gäller ekonomi men framförallt för samhället och miljön.

Mot bakgrund av detta har Beefarm tagit fram en ny digital tjänst som hjälper bönder och biodlare att samarbeta med varandra. De önskar se till att bönder och fruktodlare når maximal skörd genom att ge biodlare möjlighet att sätta ut bikupor runt fälten för att öka pollineringen av grödorna. De vill på ett nytänkande, innovativt sätt använda element ur speldesign för att enkelt kunna verifiera bönder och biodlare. På så sätt kan de förhindra de risker som finns med förflyttning av bikupor och besprutning av fälten.

Med en stor portion nytänkande, en hållbar affärsmodell som bidrar till att upprätthålla balans inom planetens gränser samt ett starkt team som löser ett viktigt, högst aktuellt problem har den halländska juryns val fallit på Beefarm.
Med en kombination av företagsamhet och gediget bakgrundsarbete har Beefarm nära till marknad och gratulationer framförs till Beefarm som halländsk kandidat för SKAPA-priset för unga innovatörer 2020.

Länsvinnaren går till nationell final

Alla länsvinnare får förutom 10 000 kronor i prispengar även en plats i den stora nationella finalen som detta år sker digitalt under SKAPA Innovationsgala den 12 november 2020. Det nationella SKAPA-priset är på 550 000 kronor som fördelas till maximalt tre pristagare.

Kontakt