Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad rapport med stöd och bidrag för miljömålsarbetet

Illustration av några av miljömålen

Vill du arbeta med att bidra till våra miljömål? Då har du nytta av rapporten ”Var finns pengarna?” Det är en sammanställning av stöd och bidrag som finns att söka för kommuner, föreningar, företag, vattenråd, markägare och andra aktörer.

Skärmdump av framsidan på rapporten

Läs eller ladda ner rapporten ”Var finns pengarna?” Länk till annan webbplats.

Rapporten listar över 100 olika stöd och bidrag och är uppdelad både efter miljömål samt efter ansvarig myndighet som tar emot ansökan. Vissa är dock inte sökbara för tillfället men värda att hålla koll på.

Sammanställningen är gjord av Länsstyrelsen Skåne genom RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) och ger en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information om respektive möjlighet. Framför allt handlar det om statliga stöd och EU-stöd, men även andra stöd. Fokus på forsknings- och innovationsstöd är begränsat.

Mer information hos ansvarig myndighet

För att få den senaste informationen är det viktigt att du alltid går vidare till de länkar som vi hänvisar till. Generellt gäller att EU-medel kan kombineras med andra medel såsom statliga eller kommunala, men vanligtvis kan inte olika statliga medel kombineras med varandra. Kontakta ansvarig myndighet för besked om vad som gäller för just det bidrag du är intresserad av.

Kontakt

Jennie Thronée

Miljömålssamordnare