Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hallands regionala skogsprogram sätter ut riktningen för skogens framtid

Utsikt över ett skogslandskap i höstskrud. Himlen är blå och mellan skogspartierna ser vi fält som fortfarande är gröna. 

Skogen har en stor betydelse för Halland. Nu har det nationella skogsprogrammet anpassats till Hallands förutsättningar och länet har ett helt eget skogsprogram. Du kan följa de skogliga aktörernas samarbete och läsa mer om programmet på nya webbplatsen skogsprogramhalland.se.

Utifrån det nationella skogsprogrammet som beslutades 2018 har länen i Sverige arbetat med att ta fram regionala strategier och program för skogen. Länsstyrelsen har i dialog med en brett sammansatt grupp av skogliga aktörer arbetat fram ett regionalt skogsprogram för Halland.

Genom att konkretisera och prioritera det nationella skogsprogrammets mål och visioner har vi kunnat skapa en regional förankring av det nationella programmet.

 – Visionen för det halländska skogsprogrammet är att den halländska skogen ska bidra till jobb och hållbar tillväxt samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Vi sammanväger alla aspekter på hållbar tillväxt; ekonomiska, sociala och miljömässiga, allt är lika viktigt, säger Annica Lindén, samordnare för Hallands regionala skogsprogram.

Vår förhoppning är att ett regionalt skogsprogram ska skapa engagemang och aktiviteter som bidrar till skogsprogrammets vision. Hallands regionala skogsprogram har en egen webbplats där du hittar mer information om programmet och hur arbetet fortgår.

www.skogsprogramhalland.se Länk till annan webbplats.

Kontakt