Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stark ökning av antalet besökare i naturreservaten i Halland

Pappa och barn i skogen

Hallands naturreservat har sett en stark ökning av antalet besökare i pandemins spår. Det har skett närmare en fördubbling av antalet besökare under våren och sommaren i många populära reservat jämfört med samma period förra året.

Denna analys baseras dels på besöksräkningar som genomförts ute i naturen. Även antalet besökare på reservatssidorna på Länsstyrelsens webbplats har ökat rejält. Det stora intresset har också lett till att antalet inkomna ärenden hos reservatsförvaltningen har ökat markant.

- I år har vi redan tagit emot och bearbetat 800 frågor och synpunkter. Det kan handla om allt från nerfallna träd, frågor om tältning och rädsla för betesdjur. Under ett vanligt år brukar den siffran ligga på 600, i år räknar med att vi landar på över 1100, säger Mikael Stenström, samordnare för Länsstyrelsens reservatsförvaltning.

Ökade kommunikationsinsatser

Länsstyrelsen har bemött den stora efterfrågan bland annat genom ökade kommunikationsinsatser.

- Det finns plats för alla i naturen och pandemin har visat hur viktiga naturreservaten är för oss människor. Men alla behöver inte vara på samma plats samtidigt. Vi har i media och i våra egna kanaler försökt lyfta reservat som antingen är lite mindre kända eller som har stora parkeringsplatser, säger Josefine Håkansson, naturkommunikatör på Länsstyrelsen.

Tillsyn i reservaten

Även tillsynen på plats har utökats rejält i år. Länsstyrelsens naturvårdsvakter har haft fullt upp under hela våren och sommaren med att styra upp trafikfarlig parkering längs vägarna, okopplade hundar och att informera om reservatsföreskrifterna.

- Som tur är vill nästan alla göra rätt för sig, säger HG Karlsson, naturvårdsvakt i södra Halland. Respekt för naturen och medmänniskorna samt kännedom om allemansrätten och reservatsföreskrifterna är också en förutsättning för att det ska fungera, för vi kan inte vara på plats hela tiden. Vårt naturarv måste vi vårda och vara rädda om tillsammans.

Bredare syn på naturupplevelsen nästa år

Nu har Länsstyrelsen påbörjat sin planering inför nästa år. I den är planen att fler människor ska kunna njuta av Hallands naturreservat på ett hållbart sätt.

- Vi kan nog inte bygga tillräckligt många parkeringsplatser så det räcker i alla situationer, säger Conradin Weindl, friluftsstrateg på Länsstyrelsen. Därför vill vi uppmuntra till en bredare syn på naturupplevelsen. Många av våra populäraste reservat ligger intill välskyltade cykelleder på lagom avstånd från länets stora tätorter. Låt naturupplevelsen börja direkt framför husdörren istället för på reservatsparkeringen. Vi har redan börjat med att ställa upp cykelställ i Näsbokrok (Kungsbacka) och Årnäsudden (Varberg) nu under sensommaren.

Kontakt